Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Ondersteuning voor Berchemse jeugdverenigingen

Het district Berchem wil jeugdverenigingen in hun werking ondersteunen. Deze aanvraag dien je voor 28 februari in.

Komt jouw vereniging in aanmerking?

De particuliere jeugdvereniging:

 • is gevestigd in district Berchem of oefent minstens 50% van de activiteiten of projecten uit op het grondgebied van district Berchem;
 • bestaat minstens 1 jaar;
 • bestaat minstens uit 10 leden en 2 begeleiders;
 • organiseert zelf minstens 10 dagen per werkingsjaar een jeugdwerkactiviteit;
 • houdt een dagboek bij van de jeugdwerkactiviteiten via het sjabloon van het district (met uitzondering van jeugdverenigingen die onder een jeugdwerkkoepel vallen waarmee de jeugddienst een overeenkomst heeft afgesloten). In dit dagboek houdt de jeugdvereniging de data, uren, plaats en deelnames van hun activiteitenaanbod bij. 
 • levert een bewijs van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor de leden of regelmatige deelnemers (met uitzondering van jeugdverenigingen die onder een jeugdwerkkoepel vallen waarmee de jeugddienst een overeenkomst heeft afgesloten);
 • staat open voor alle inwoners van het district Berchem en voor alle geïnteresseerde kinderen, tieners en jongeren die tot de doelgroep behoren;
 • levert inspanningen om via verschillende communicatiekanalen de werking zichtbaar te maken in de buurt en het aanbod bekend te maken aan een ruimer publiek;
 • heeft een zichtrekening op naam van de vereniging;
 • heeft een hoofdverantwoordelijke van minstens 18 jaar oud;
 • gebruikt minstens de Nederlandse taal in haar werking en communicatie;
 • organiseert 1 maal per 2 werkingsjaren een activiteit of evenement samen met een door het district aangeduide Berchems jeugdwerkorganisatie. Van deze voorwaarde kan gemotiveerd afgeweken worden.
 • heeft enkel vrijwillige begeleiders en deze zijn minstens 16 jaar oud. De helft van hen is jonger dan 26 jaar. Als aan deze voorwaarde niet voldaan is, kan de jeugdvereniging nog in aanmerking komen als de jeugdvereniging bereid is om actief mee te werken aan een ondersteuningstraject.
 • geeft alle begeleiders medezeggenschap in het inhoudelijk en/of financiële beleid van de werking. Als aan deze voorwaarde niet voldaan is, kan de jeugdvereniging nog in aanmerking komen als de jeugdvereniging bereid is om actief mee te werken aan een ondersteuningstraject.
 • begeleidt elke jeugdwerkactiviteit voor deelnemers jonger dan 16 jaar door minstens 2 begeleiders. Er is minstens 1 begeleider per 12 deelnemers. Voor jeugdwerkactiviteiten met kinderen jonger dan 6 jaar is er minstens 1 begeleider per 7 deelnemers. Als aan deze voorwaarde niet voldaan is, kan de jeugdvereniging nog in aanmerking komen als de jeugdvereniging bereid is om actief mee te werken aan een ondersteuningstraject.

Volgende verenigingen zijn uitgesloten voor deze ondersteuning: 

 • vereniging die werkt met professionele beroepskrachten;
 • vereniging die verbonden is aan een politieke partij of is een jongerenafdeling van een politieke partij;
 • vereniging die hoofdzakelijk activiteiten met een religieus karakter organiseert (zoals kerken, moskeeën, synagogen, evangelische verenigingen, enzovoort).

Hoe vraag je ondersteuning aan?

Dien voor 28 februari de aanvraag in via de verenigingendatabank https://jeugd.csjdatabank.be/ via het organisatieaccount van je vereniging.

Hoeveel bedraagt de ondersteuning?

De ondersteuning wordt samengesteld aan de hand van enkele criteria:

 • Er wordt gestart met een basisbedrag, afhankelijk van het totaal aantal dagen aan jeugdwerkactiviteiten.
 • Daarboven komt nog een variabel bedrag op basis van het aantal leden. 
 • De ondersteuning kan nog verder aangevuld worden met forfaitaire bedragen per jeugdvakantie, jeugdkamp of weekend.

Raadpleeg het reglement om de ondersteuningsbedragen per criterium na te lezen.

Meer informatie?

Jeugddienst.berchem@antwerpen.be 
tel. 03 239 14 86