Subsidies voor jeugdverenigingen Berchem

In het district Berchem kunnen jeugdverenigingen subsidies aanvragen voor hun werking. Ook voor kleine herstellings- en onderhoudswerken of voor grotere infrastructuurwerken zijn er subsidiemogelijkheden.

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet uw vereniging:

  • als jeugdvereniging erkend zijn door het college van burgemeester en schepenen;
  • de hoofdzetel in Berchem hebben of de hoofdactiviteit uitoefenen in een infrastructuur op Berchems grondgebied.

Werkingstoelage voor Berchemse jeugdverenigingen

Jeugdverenigingen, die hun lokalen in Berchem hebben of hun werking in Berchem organiseren, kunnen aanspraak maken op een extra werkingstoelage van 250 euro vanuit het district. Om in aanmerking te komen, moet de vereniging:

  • erkend zijn door de stad als vrijwillig jeugdwerk;
  • engagement tonen in district Berchem.

De toelage wordt aangevraagd voor het vorige werkingsjaar (september-augustus) en kan slechts één keer per werkingsjaar worden aangevraagd. Per kalenderjaar moeten de aanvragen binnen zijn vóór 1 mei. Lees het volledige subsidiereglement na.

Subsidie voor infrastructuurwerken aan jeugdlokalen

Om voor deze subsidie in aanmerking te komen, moeten jeugdverenigingen eerst een aanvraag indienen voor het verkrijgen van een stedelijke infrastructuursubsidie. De infrastructuursubsidie van het district komt tegemoet in de 20% van de kosten die de stad niet betoelaagt. Per jeugdvereniging wordt slechts één aanvraag per jaar in aanmerking genomen. De subsidie bedraagt maximaal 1000 euro. De afsluitdata om in te dienen zijn 1 mei en 15 december.

Lees het volledige subsidiereglement na als u er gebruik van wil maken.

Hoe aanvragen?

Dien uw aanvraag in via de verenigingendatabank.

Om de lopende dossiers te raadplegen kan u met een login en paswoord eenvoudig uw gegevens invullen, wijzigen en beheren in de verenigingendatabank.

Meer info

Jeugddienst Berchem
Lange Pastoorstraat 28
2600 Berchem 
tel. 03 239 14 86 
fax 03 218 54 69
jeugddienst.berchem@stad.antwerpen.be
 

Verwante info: