Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Vormingstoelage voor Berchemse jongeren en jeugdverenigingen

Het district Berchem wil jongeren, die een cursus jeugdwerk volgen, ondersteunen. Dit draagt bij tot de kwaliteitsverbetering van een jeugdvereniging.

Onderstaande tekst is slechts een selectie uit het toelagereglement. Raadpleeg het volledige toelagereglement vooraleer u een aanvraag indient.

Heb jij recht op een toelage?

Voor deze toelage komen in aanmerking:

 • Jongeren van 15 tot 30 jaar indien zij ofwel ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van het district, ofwel lid zijn van een jeugdvereniging die een werkingstoelage ontvangt van het district (inclusief startende jeugdverenigingen)
 • Verenigingen die een werkingstoelage krijgen van het district (inclusief startende jeugdverenigingen). 

Voor de toelage komen niet in aanmerking:

 • Werknemers van een jeugdvereniging of een vereniging voor socio-cultureel vormingswerk, als de cursus kadert binnen hun beroepswerkzaamheden.

Raadpleeg het reglement om de details van de voorwaarden na te lezen.

Welke vormingen komen in aanmerking?

Het district Berchem betaalt volgende cursussen terug:

 • Cursussen jeugdwerk die worden georganiseerd door landelijk erkend jeugdwerk. Dit zijn Vlaamse erkende opleidingen.

Volgende cursussen worden niet terugbetaald:

 • Beroepsopleidingen en cursussen die aansluiten op een beroepsopleiding
 • Stages verbonden aan animatorencursussen; cursussen welke uitsluitend de opleiding of vervolmaking in een sporttak beogen

Hoeveel bedraagt de toelage?

Het district Berchem betaalt het cursusgeld volledig terug tot een maximum van 175 euro per persoon per kalenderjaar.  

Per budgetjaar kunnen toelagen alleen worden toegekend binnen de grenzen van het beschikbare budget.

Hoe vraag je de toelage aan?

De aanvraag voor de toelage moet binnen de twee maanden na het einde van de cursus bij het district Berchem worden ingediend.

Het aanvraagformulier kan vanaf 6 januari 2020 ingediend worden via de verenigingendatabank: https://jeugd.csjdatabank.be/. Om de lopende dossiers te raadplegen kan u hier met een login en paswoord eenvoudig uw gegevens invullen, wijzigen en beheren.

Lees vooraf ook het volledige toelagereglement na.

Welke documenten moet je indienen bij jouw aanvraag?

 • Het ingevulde aanvraagformulier 
 • Een bewijs van deelname aan de cursus met vermelding van het bedrag van het betaalde cursusgeld, de plaats en data van de cursus en het onderwerp van de cursus;
 • Enkel indien de aanvrager niet ingeschreven is in het district:
  • Een verklaring van de jeugdvereniging die een werkingstoelage (of een toelage startende vereniging) van het district ontvangt, waaruit blijkt dat de aanvrager lid is van deze jeugdvereniging;
  • Een verklaring van de eigen gemeente of het eigen district waaruit blijkt dat de aanvrager eerst in de eigen gemeente of het eigen district een aanvraag voor vormingstoelage heeft ingediend, met vermelding van het toegekende bedrag. Dit bedrag wordt in mindering gebracht van de toelage die door het district toegekend wordt.

Wanneer weet je of de vormingstoelage is goedgekeurd?

Het bevoegde orgaan beslist over de toelageaanvragen binnen een termijn van 2 maanden na de datum vermeld op de ontvangstmelding.

Wanneer wordt de toelage uitbetaald?

De toelage zal na goedkeuring van het aanvraagdossier door het bevoegde orgaan worden uitbetaald.

Bij wie kan je terecht voor meer informatie?

Meer informatie kan je verkrijgen op de Berchemse jeugddienst:
Lange Pastoorstraat 28
2600 Berchem-Antwerpen 
tel. 03 239 14 86 
jeugddienst.berchem@stad.antwerpen.be