Aanpassing rijrichting Ferdinand Coosemansstraat en Belpairestraat

In de Ferdinand Coosemansstraat en Belpairestraat is een proef gestart met aanpassing van de rijrichting voor autoverkeer. Met deze maatregelen wil het district de woonomgeving en schoolomgeving in deze buurt veiliger, aangenamer en leefbaarder maken. 

Ferdinand Coosemansstraat

Een deel van de Ferdinand Coosemansstraat werd aangepast voor een proefopstelling. In het proefproject is het stuk tussen de Sint Lambertusstraat en de Grotesteenweg voor autoverkeer enkelrichting, in de richting van de Grotesteenweg. Voorheen was dit stuk dubbelrichting.

Belpairestraat

Om te voorkomen dat buurtbewoners ver moeten omrijden, wordt ook in een deel van de Belpairestraat de rijrichting aangepast. Daar wordt de enkelrichting tussen de Sint Lambertusstraat en de Grotesteenweg omgedraaid, in de richting van de Sint Lambertusstraat. Zo blijft de circulatie in de buurt gegarandeerd. Er kan altijd een rondje gereden worden (Grotesteenweg - Belpairestraat - Sint-Lambertusstraat - Ferdinand Coosemansstraat).

Update Belpairestraat

Na een tussentijdse evaluatie van het proefprject is beslist om het eerste stuk van de Belpairestraat (tussen de Grotesteenweg en de Coveliersstraat) dubbelrichting te maken.

Vrachtverkeer en autobestuurders uit de garageboxen in de Coveliersstraat en begin van de Belpairestraat kunnen door de aanpassing gemakkelijk de Grotesteenweg bereiken, zonder om te rijden door de wijk.

Het stuk van de Belpairestraat tussen de Coveliersstraat en de Sint-Lambertusstraat blijft enkelrichting, in de richting van de Sint-Lambertusstraat. Deze aanpassing aan de proefopstelling wordt in september ingevoerd.

Plannetje met pijlen die de proefopstelling met de nieuwe rijrichting aanduiden.
De groene pijlen tonen de proefopstelling met de nieuwe rijrichting voor autoverkeer in de Belpairestraat en Ferdinand Coosemansstraat. Er kan altijd een rondje gereden worden (Grotesteenweg - Belpairestraat - Sint-Lambertusstraat - Ferdinand Coosemansstraat). De oranje pijltjes tonen de extra aanpassing aan de proefopstelling in de Belpairestraat: het stuk tussen de Grotesteenweg en Coveliersstraat wordt dubbelrichting.

Fietsers

Fietsers kunnen in beide straten nog steeds in de beide richtingen rijden. Verder komt er een apart opstelvak voor fietsers in de Belpairestraat. Dit dient om de fietsers in het nieuwe dubbelrichting deel van de Belpairestraat zichtbaarder te maken en veilig te laten oversteken.

Parkeren

Het parkeren in de straten is aangepast in functie van de nieuwe rijrichting. Let op de nieuwe signalisatie.

Meer info

Een evaluatie van het proefproject gebeurt na zes maanden. Met vragen en opmerkingen kan u terecht bij:

Communicatie en participatie Berchem
Grotesteenweg 150
2600 Berchem
Tel: 03 338 40 18
E-mail: wijkoverleg.berchem@stad.antwerpen.be

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!