Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
Twee trouwringen liggen klaar.

Gezocht: tijdelijke, alternatieve huwelijkslocatie in Berchem

De stad Antwerpen en het district Berchem zijn op zoek naar een tijdelijke, alternatieve huwelijkslocatie.

1. Inleiding

Conform artikel 165/1, tweede lid Burgerlijk Wetboek (BW) heeft de gemeenteraad de bevoegdheid om een andere openbare plaats met een neutraal karakter, waarvan de gemeente het uitsluitend gebruiksrecht heeft, aan te wijzen om huwelijken te voltrekken.

In 2021 organiseerde district Berchem een eerste maal een open oproep om huwelijken op een alternatieve huwelijkslocatie dan het eigen districtshuis te voltrekken. Het districtshuis beschikt niet om buitenruimte, wat wenselijk is in de huidige context van de Covid-19 pandemie en de bijhorende veiligheidsvoorschriften. Het voltrekken van de huwelijken op de alternatieve huwelijkslocatie werd door het district Berchem als positief ervaren.

District Berchem wenst om opnieuw een tijdelijke alternatieve huwelijkslocatie dan het eigen districtshuis voor de maanden mei tot en met september 2022 te selecteren en te laten aanwijzen door de gemeenteraad. 

Deze huwelijkslocatie zou ter beschikking worden gesteld in de periode van mei 2022 tot en met september 2022 en dit voor maximaal 3 halve dagen in de week. Deze vooropgestelde periode van terbeschikkingstelling en de voorwaarden opgenomen in onderhavige oproep zijn indicatief en zullen definitief worden bepaald in een overeenkomst met de geselecteerde huwelijkslocatie, dit alles onder voorbehoud van goedkeuring en aanwijzing van de huwelijkslocatie door de gemeenteraad. 

2. Voorwaarden

De huwelijkslocatie dient minimaal aan volgende voorwaarden te voldoen:

 • Locatie :
  • De locatie bevindt zich op het grondgebied van het district Berchem (postcode 2600)
 • Ruimte :
  • een buitenruimte van minimaal 100 m²; 
  • een overdekte volwaardige binnenruimte ter plaatse in geval van slechte weersomstandigheden  (inbegrepen in de prijs)
 • Algemeen: neutraal karakter, exclusief gebruiksrecht en openbaar.
  • Neutraal karakter: er zijn geen politieke of geloofsaanwijzingen ter plaatse. Commerciële verwijzingen worden in de mate van het mogelijke afgedekt. 
  • Exclusief gebruiksrecht: de locatie wordt exclusief ter beschikking gesteld aan het district Berchem tijdens de voltrekking van de huwelijken
  • Openbaar: de trouwlocatie is publiek toegankelijk tijdens de voltrekking van de huwelijken
 • Beschikbare tijdspanne (exclusief de op- en afbraak van de locatie):
  • Drie halve dagen per week (mei tot september):
   • Maandag (09:00 – 13:00) 4u;
   • Vrijdag (09:00 – 13:00) 4u;
   • Zaterdag (09:00 – 13:00) 4u; of
 • Twee halve dagen per week (mei tot september):
  • Maandag (09:00 – 13:00)  4u;
  • Zaterdag (09:00 – 13:00) 4u.
 • Beschikbare faciliteiten: 
  • Het voorzien van volgende parkeerplaatsen:
   • 2 per huwelijk (gedurende een tijdspanne van 60 minuten);
   • 1 voor de ambtenaar van de burgerlijke stand (gedurende de hele voormiddag); en
   • 2 voor medewerkers van de burgerlijke stand (gedurende de hele voormiddag). 
  • Een tafel voor de ambtenaar van de burgerlijke stand en bank voor het bruidspaar;
  • Minimum 50 stoelen;
  • Een geluidsinstallatie voor muziek, met microfoon;
  • Zonwerende elementen voor de huwelijken die plaatsvinden in de buitenruimte;
  • Een stabiele en performante internetverbinding, zowel in de buiten- als binnenruimte, voor de digitale registratie van de huwelijken;
  • Een afgescheiden wachtruimte voor het huwelijkspaar en genodigden;
  • Een afzonderlijke stockageruimte voor de persoonlijke bezittingen van de ambtenaar en medewerkers van de burgerlijke stand. 
 • Aangeboden dienstverlening:
  • Instaan voor de op- en afbraak van de locatie, inclusief de opkuiswerkzaamheden;
  • Het voorzien van voldoende personeel voor de ontvangst en begeleiding van de huwelijksparen en hun genodigden. 

3. Criteria

De stad zal de ingediende aanvragen die voldoen aan de voorwaarden beoordelen op basis van de hierna vermelde criteria:

 • Prijs: 50%
  • prijs per halve dag (4u) en dit voor overeengekomen periode, inclusief alle kosten (klaarzetten, poetsen, …)      
 • Uitstraling: 35%
  • Ceremoniële uitstraling, passend voor de voltrekking van huwelijken. 
  • Unieke Berchemse locatie.
  • Groene omgevingselementen of andere esthetische aspecten die de locatie opluisteren zijn een pluspunt
 • Functionaliteit: 15%  
  • bereikbaarheid van de locatie. Met de wagen, fiets en openbaar vervoer.
  • toegankelijkheid van de ruimte (ook voor mensen in een rolstoel)
  • parkeermogelijkheden in de buurt
  • functionele vorm van de buitenruimte

4. Procedure

Alle geïnteresseerden die voldoen aan de voorwaarden opgenomen onder punt 2 kunnen een aanvraag indienen.

De aanvraag wordt ingediend door middel van het indieningsformulier dat wordt bijgevoegd.  

De aanvragen worden uiterlijk op 31 maart 2022 elektronisch ingediend via het e-mailadres BZ_juridischedienst@antwerpen.be

De stad zal de ingediende aanvragen beoordelen aan de hand van de criteria die worden omschreven in punt 3. 

Algemene opmerking: 

De stad kan op elk moment in de procedure de aanvrager om bijkomende inlichtingen of documenten verzoeken.

Op het ogenblik dat er overeenstemming over de uitvoering van het project is bereikt, wordt het project aan de best geschikte kandidaat toegewezen.  Alle kandidaten worden van de toewijzing op de hoogte gebracht.

Tussen de gekozen kandidaat en de stad zal  een overeenkomst  afgesloten worden waarin de concrete voorwaarden worden opgenomen.

De stad kan onderhavige procedure op ieder ogenblik (geheel of gedeeltelijk) stopzetten mits uitdrukkelijke motivering. De aanvragers hebben in dat geval geen enkel recht op enige vorm van schadevergoeding.

5. Communicatie

Alle communicatie met betrekking tot dit project dient de verwijzing ‘Oproep Huwelijkslocatie Berchem 2022’ te vermelden.

Alle correspondentie dient via onderstaand e-mailadres te gebeuren: BZ_juridischedienst@antwerpen.be