Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Ondersteuning voor Berchemse sportverenigingen

Zowel bij de stad als bij het district kan je als sportvereniging een financiële ondersteuning aanvragen.

Het district Berchem heeft in 2021 haar ondersteuningsreglement voor sport aangepast conform het “Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid” zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595). Het vorige reglement met drie verschillenden onderdelen bestaat daardoor nu uit drie aparte reglementen:

  1. Basisondersteuning
  2. Projectondersteuning
  3. Werkingsondersteuning

De basisondersteuning is een financiële ondersteuning voor erkende Antwerpse sportverenigingen die zijn toegewezen aan het district Berchem en die voldoen aan een aantal minimale basisvoorwaarden. De ondersteuning bedraagt 250 EUR.

De projectondersteuning is een financiële ondersteuning voor erkende Antwerpse sportverenigingen die zijn toegewezen aan het district Berchem. De ondersteuning betreft een project dat is ingericht in het district Berchem, afgebakend in tijd, publiek toegankelijk en dat niet behoort tot de reguliere werking. De projectondersteuning wordt berekend en toegekend op basis van berekenings- en wegingscoëfficiënten.

De werkingsondersteuning is een bijkomende financiële ondersteuning voor erkende Antwerpse sportverenigingen die zijn toegewezen aan het district Berchem en die voldoen aan een aantal bijkomende kwalitatieve en kwantitatieve sportcriteria. De sportvereniging is een vzw, aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie en heeft minstens 50 leden. De werkingsondersteuning wordt berekend en toegekend op basis van berekenings- en wegingscoëfficiënten: aantal Berchemse leden, leden -19 jaar, leden +55 jaar, leden met handicap of beperking, VT-leden, gekwalificeerde trainers of begeleiders, jeugdsportcoördinator(en), gestructureerde werking personen met handicap of beperking, ondertekende Panathlonverklaring.

De drie volledige reglementen vind je onderaan terug. De ondersteuning vraag je tot uiterlijk 30 april aan in de verenigingendatabank.

Meer info en contact

Sportantenne Berchem
Grotesteenweg 150
2600 Berchem
tel. 03 338 4053
e-mail