Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Terugbetaling cursus jeugdwerk voor Berchemse jongeren

Heb je een animatorcursus of andere jeugdwerkcursus gevolgd? Het district Berchem betaalt je cursusgeld terug tot een maximum van 200 euro per persoon per jaar.

Wie komt in aanmerking?

 • Je bent tussen 15 en 30 jaar oud.
 • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister van district Berchem of je bent lid van een jeugdvereniging die ondersteuning ontvangt van district Berchem.

Wat komt in aanmerking?

Inschrijvingsgeld voor cursussen jeugdwerk die worden georganiseerd door landelijk erkend jeugdwerk of Vlaamse erkende jeugdwerkopleidingen.

Volgende cursussen worden niet terugbetaald:

 • Beroepsopleidingen en cursussen die aansluiten op een beroepsopleiding;
 • Stages verbonden aan animatorencursussen;
 • Cursussen welke uitsluitend de opleiding of vervolmaking in een sporttak beogen.

Hoe vraag je de ondersteuning aan?

Je dient ten laatste 6 maanden na het einde van de cursus de aanvraag ‘2022 District Berchem – jeugd - cursus jeugdwerk voor jongeren’  in via de verenigingendatabank: https://jeugd.csjdatabank.be/.

 1. Je maakt een account aan in de verenigingendatabank waarbij je duidelijk je adres, geboortedatum en bankrekeningnummer vermeldt.
 2. Je laadt een bewijs van deelname aan de cursus met vermelding van het bedrag van het betaalde cursusgeld, de plaats en data van de cursus en het onderwerp van de cursus.
 3. Als je geen inwoner bent van district Berchem, maar wel lid bent van een jeugdvereniging in district Berchem, voeg je nog toe:
  1. Een verklaring van de Berchemse jeugdvereniging die ondersteuning van het district ontvangt, waaruit blijkt dat je lid bent van deze jeugdvereniging;
  2. Een verklaring van de eigen gemeente of het eigen district waaruit blijkt dat je eerst in de eigen gemeente of het eigen district een aanvraag voor deze cursus hebt ingediend, met vermelding van het toegekende bedrag. Dit bedrag wordt in mindering gebracht van de toelage die door het district toegekend wordt.
 4. Ten laatste 2 maanden na de ontvangstmelding krijg je antwoord. Je krijgt maximum 200 euro per persoon per jaar terugbetaald. Ongeveer een week na de goedkeuring, kan je de uitbetaling verwachten.

Meer informatie?

Jeugddienst.berchem@antwerpen.be 
tel. 03 239 14 86