Een simulatie van een tuinstraat in Berchem
Ingrepen hoek Hilda Ramstraat - Coremansstraat
Zicht op de Borsbeeksebrug vanaf de Singel
Werken Borsbeeksebrug

Om het verkeer van de site Post-X vlotter naar de Singel en Ring te leiden, wordt er binnenkort gestart met werken aan de Borsbeeksebrug. De stad Antwerpen en De Lijn maken aan het kruispunt met de Singel een extra afslagstrook en aan het ...

Nutswerken in de straat
Nutswerken in Berchem

Nutsmaatschappijen kunnen in Berchem werken uitvoeren. Deze werken verlopen volgens bepaalde afspraken om de hinder te beperken.

Nieuwe data werken Rooiplein

De werken aan het Rooiplein, die eerder al ingepland stonden voor eind juni, gaan nu van start op woensdag 16 augustus 2017. De werken duren ongeveer een week. Het verloop van de werken is afhankelijk van het weer en andere onvoorziene ...

3D beeld transitieplein Oud-Berchem
Nieuw creatief plein in Berchem

Het terrein in Oud-Berchem tussen het districtshuis, bibliotheek De Poort en de Academie Berchem krijgt tegen eind 2017 een nieuwe invulling die in het teken staat van kunst, creativiteit, cultuur en ontmoeting. Het gaat om een tijdelijke ...

3D zicht uit het voorontwerp
het sport- en speelterrein aan de Schelpstraat
Hoek Daenenstraat-Maloustraat