Fietssuggestiestrook voor Statiestraat en Driekoningenstraat

Als alles vlot verloopt beginnen er op maandag 16 oktober werken in de Driekoningenstraat en Statiestraat. De werken duren normaal tot 20 oktober, maar slecht weer kan voor vertraging zorgen.

Fietssuggestiestrook en asfaltering

Het district Berchem wil het voor fietsers makkelijker en veiliger maken om door de Statiestraat en Driekoningenstraat te rijden vanaf de Posthoflei naar de Grotesteenweg. Daarom komt er een fietssuggestiestrook aan de kant van de even huisnummers. Een fietssuggestiestrook is geen fietspad, het is onderdeel van een rijweg met gemengd verkeer. Om verwarring met een fietspad te vermijden wordt een fietssuggestiestrook niet uitgevoerd in rood asfalt, maar in een wat lichtere grijstint dan het asfalt van de rijweg. In de fietssuggestiestrook worden op de grond fietsicoontjes geschilderd. Net als in de huidige situatie blijven fietsers aan beide kanten van de rijweg rijden. De fietsicoontjes komen ook aan aan de kant van de oneven huisnummers.

Het district wil van de gelegenheid gebruik maken om de rijweg in de hele Statiestraat en Driekoningenstraat te asfalteren. In de afgelopen jaren zijn er her en der putten in het asfalt gekomen door slijtage en ondergrondse herstellingen.

Verloop werken

Als alles goed gaat gaan de werken op maandag 16 oktober van start en zijn ze op vrijdag 20 oktober achter de rug. De Driekoningenstraat en Statiestraat worden in één keer aangepakt, zodat de hinder niet te lang duurt. Tijdens de werken zijn de straten niet toegankelijk voor autoverkeer. Dat wil zeggen dat ook garage-inritten in die periode niet bruikbaar zijn. Opgelet, want slecht weer kan voor vertraging zorgen.

Omleiding

Doorgaand auto- en busverkeer dat via de Grotesteenweg de Driekoningenstraat in rijdt, wordt omgeleid via de Grotesteenweg naar de Boomgaardstraat. Info over de omleiding van de lijnbussen vindt u op www.delijn.be. 

Fietsers rijden van de Grotesteenweg naar de Posthoflei via de Ferdinand Cosemansstraat,  Weidestraat en Boomgaardstraat. In de andere richting volgen fietsers het begin van de Statiestraat en vervolgens de Callensstraat, de Van Vaerenberghstraat, Laurierstraat, Resedastraat, Pioenstraat, Cameliastraat, Patriottenstraat en Vredestraat tot aan de Grotesteenweg.

Voetgangers kunnen het voetpad in de Statiestraat en Driekoningenstraat blijven gebruiken. Aan de kruispunten worden oversteken gemaakt voor voetgangers.

7 reacties op dit artikel:
Jouw avatar
LucVerhelst

Zorgen jullie ook voor aangepaste signalisatie in de omliggende straten? (Bijvoorbeeld omkering rijrichting in de Daenenstraat tussen Torenstraat en Berthoutstraat.) Op eerdere momenten, wanneer de kruispunten met de 3K/Statiestraat onderbroken waren, gebeurde dat niet, en leverde dat vaak gevaarlijke situaties op.

Jouw avatar
LucVerhelst

Volgens een ander bericht op deze website (https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-berchem-1/openbare-werken-3/nutswerken-in-berchem) werkt Integan aan het voetpad van de Driekoningenstraat tussen 3/10/2017 en 24/10/2017...

Jouw avatar
Stad_Antwerpen

Beste Luc, bedankt voor uw feedback. We vragen het voor u na.

Jouw avatar
Stad_Antwerpen

Beste Luc, die aangepaste signalisatie is reeds opgenomen in het signalisatieplan. Dus voor je een straat als bv. de Willem Van Laarstraat in draait met de auto staat er een bord dat de straat doodloopt en tweerichtingsverkeer is. Op het einde van de straat is er plaatselijk een parkeerverbod zodat auto's kunnen keren en de straat terug uitrijden. Wat betreft de werken van Integan: dit werd met de nutsmaatschappij bekeken en hun werken zullen nog voor de onze plaatsvinden, tot 13/10. Dit is intussen ook aangepast op de nutswerkenpagina.

Jouw avatar
rudgoy

Welke maatregelen zijn er genomen voor het parkeren van de bewoners? Ik zie veel parkeerverboden, maatregelen voor mensen die door de wijk rijden, maar geen enkele begeleidende maatregel om ervoor te zorgen dat wijk-bewoners minder hinder ondervinden. Daar bovenop zullen mensen die ten noorden van deze as wonen daarbij ook geen enkele manier hebben om naar de singel te rijden, zonder een deel te worden van de monsterfile die elke ochtend in de Boomgaardstraat en achter het station staat. Of kunnen jullie me een alternatieve route aan de hand doen?

Jouw avatar
Stad_Antwerpen

Hoi Rudi, we vragen het voor u na.

Jouw avatar
Stad_Antwerpen

Beste, bedankt voor uw feedback. We hebben bewust de hinder van de werken zo kort mogelijk gehouden door alles in één fase uit te voeren. Parkeren in de Driekoningenstraat-Statiestraat is tijdens de werken onmogelijk omdat het volledige wegdek geasfalteerd zal worden. Een groot deel van de zijstraten zullen tijdens de werken doodlopen op de Driekoningenstraat – Statiestraat. Omdat het hier vaak om enkelrichtingstraten gaat die tijdens de werken tweerichtingsverkeer worden, wordt er op het einde van de straat een parkeerverbod geplaatst zodat wagens voldoende plaats hebben om te keren en de straat terug uit te rijden. Het doorgaand verkeer en de lijnbussen worden omgeleid via de Boomgaardstraat om te voorkomen dat ze in de woonstraten terecht komen. Fietsers krijgen een aparte omleiding via de Ferdinand Cosemansstraat (en in de andere richting via de Callensstraat, Van Vaerenberghstraat, enz.). Naar de Singel rijden kan zoals u aangeeft via de Boomgaardstraat – Posthoflei. Of de andere kant uit naar de Grotesteenweg, Mechelsesteenweg en zo via de Konining Elisabethlei naar de westelijke kant van de Singel.