Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
Ontwerp voor De Groene DroomKlimplant vzw

De Groene Droom op het Frans Van Hombeeckplein

District Berchem is ambitieus op het vlak van het klimaatrobuust maken van hun grondgebied. Dit wordt gerealiseerd door o.a. het ontharden, vergroenen en verblauwen van het openbaar domein in de strijd tegen de gevolgen van een veranderend klimaat.

Waarom het Frans Van Hombeeckplein?

Dit is het grootste plein van Oud-Berchem, een wijk met weinig publieke ruimte. De bekendheid en het iconisch karakter binnen het district maakt het tot een geschikte plek voor dit pilootproject. 

Het plein kreeg in 2013 een make-over en de aanleg van de ondergrondse garage heeft de mogelijkheden tot vergroening gehypothekeerd. Toch wordt vastgesteld dat vandaag hitte een belangrijk probleem is op het plein door de oriëntatie, het traag uitgroeien van de nieuwe bomen en de materiaalkeuze. Hier moeten we iets ondernemen, vandaar de keuze voor dit plein.

Experimentele installatie De Groene Droom

Met de experimentele installatie van De Groene Droom creërt Atelier Recup in samenwerking met Rant architecten en Klimplant vzw op het Frans Van Hombeeckplein een oplossing die bijdraagt aan het klimaatrobuuster maken van de publieke ruimte om zo de stedelijke leefbaarheid te verhogen. De werken starten in oktober 2023 en lopen tot maart 2024.

De installatie is een ingreep die bijdraagt tot:

  • Het vergroenen van de pleinruimte
  • Het verhogen van de biodiversiteit
  • Het aanpakken van de hitteproblematiek
  • Waterbeheer

Het vergroenen van de pleinruimte

We zorgen voor een actief gezond bodemleven door aan de kant van de Merode-school 150m² dolomiet te verwijderen. Er komt een verse laag groencompost en hakselhout in de plaats om waterverdamping via de bodem te beperken.

Daarnaast komt er ook heel wat groen bij op het plein. We creëren een pergolaconstructie van 3,5 meter breed, 3,3 meter hoog en 18 meter lang die een verticale groenstructuur van klimplanten draagt. We ontharden sommige plekken waar een zelfregulerende plantentuin in de plaats komt waar houtsnippers mogen composteren en gevallen bladeren mogen vergaan tot een humusrijke bodem. 

Het verhogen van de biodiversiteit

De toegevoegde groencompost en groenmassa, een mix aan klimaatbestendige klimplanten, heesters en bodembedekkers zullen meer vogels, bijen en andere insecten aantrekken. De planten worden geselecteerd op hun robuustheid en aantrekkelijkheid voor vlinders en insecten. 

Het aanpakken van de hitteproblematiek

We creëren een koelteplek op het plein om er de hittestress te verzachten. De bestaande zitelementen ten noorden van de sportveldjes komen tijdens de warmste zomerweken in een welgekomen schaduwzone terecht dankzij de pergolaconstructie. In de lente, herfst en winter kan je echter wel nog steeds genieten van de zon.

Waterbeheer

Tussen de klimplanten komen over de lange pergola ook 4 zeiltjes met daaronder 4 watervaten om water op te vangen en te beheren. Zo kunnen we het hergebruiken op of rond het plein. Samen goed voor 1000 à 2000 m³ zodat er regenwater beschikbaar is in langere periodes van droogte en er geen extra bewatering moet gebeuren.

Het innovatietraject, met het Frans Van Hombeeckplein als testzone voor klimaatrobuuste oplossingen, heeft als ambitie ook andere pleintjes in District Berchem en de rest van de stad te transformeren.

Meer info

Communicatie en participatie Berchem
Grotesteenweg 150
2600 Berchem
tel. 03 338 40 18
wijkoverleg.berchem@antwerpen.be