Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
Zicht op de Cogels-Osylei

Heraanleg Cogels-Osylei

De mooiste straat van Berchem is aan vernieuwing toe. Het wegdek is niet in goede staat, de rijweg en de voetpaden vertonen verzakkingen. Ook de riolering, traminfrastructuur en verlichting moeten vernieuwd worden.

Waarom deze werken

De Cogels-Osylei is duidelijk aan vernieuwing toe. Het wegdek is in slechte staat en de voetpaden vertonen verzakkingen. Ook de riolering, verlichting en traminfrastructuur moeten dringend aangepakt worden. Het district Berchem besliste om de heraanleg van de volledige straat te doen. Water-link in samenwerking met Aquafin pakt de riolering aan: de huidige gemengde riolering die zowel afval- als regenwater opvangt wordt vervangen door een gescheiden rioleringsstelsel waarbij het afvalwater en het regenwater afzonderlijk worden afgevoerd. Daarnaast maakt De Lijn van de werken gebruik om de tramsporen te vernieuwen.

Traject voorafgaand aan de werken

Begin 2021 ging het district Berchem van start met het traject voor de heraanleg van de Cogels-Osylei. Na uitgebreid overleg met de bewoners werd beslist om het concept aan te passen. Meer info over dit aangepaste concept vindt u in de infobrief onderaan deze pagina. Ook het concept plan en hoge resolutie afbeeldingen van doorsnedes van de straat staan onderaan bij de downloads.

Het district Berchem heeft een hoge ambitie naar beeldkwaliteit voor deze straat, logisch ook gezien de unieke ligging en erfgoedwaarde van de Cogels-Osylei. De uiteindelijke straat wordt een verblijfsvriendelijke straat met een optimale balans tussen het authentieke karakter en de hedendaagse eisen op vlak van comfort.

Fasering

Timing van de werken:

 • Fase 1 (blauw): vanaf de start van de werken op maandag 6/5/2024 tot en met december 2024
  • Fase 1A (groen):
   • sleuven maken om ondergrondse leidingen in kaart te brengen: van 13 tot en met 17/05/2024
   • spoorwerken tram: september 2024 tot en met december 2024
  • Fase 1B (oranje):
   • spoorwerken tram september 2024 tot en met december 2024
  • Fase 1C (paars):
   • sleuven maken om ondergrondse leidingen in kaart te brengen: van 13 tot en met 17/05/2024
 • Fase 2 (rood): december 2024 (afhankelijk van de voortgang van fase 1) tot de zomer 2025

 

Deze timing houdt geen rekening met weerverlet of onvoorziene omstandigheden.

Illustratie met de verschillende fases van de werken
Illustratie met de verschillende fases van de werken

Werken traminfrastructuur

Vervoersmaatschappij De Lijn legt samen met haar aannemers nieuwe traminfrastructuur aan in de Cogels-Osylei en aan het oostelijke deel van het Burgemeester Edgar Ryckaertsplein. Ze doen volgende werken:

 • Vernieuwen van de tramsporen en wisselelementen;
 • Vernieuwing van de voegvullingen naast de sporen;
 • Vernieuwing van de volledige bovenleidingsinfrastructuur, inclusief bovenleidingsankers;
 • Plaatsing van een nieuwe trambaan;
 • Afwerking van de trambaan naar een duurzame en esthetisch verantwoorde norm.

Praktische informatie

Waar wordt gewerkt, is er hinder. Graafmachines maken nu eenmaal lawaai, vrachtwagens die over zand rijden maken stof, bij aanhoudende regen zal er modder in de straat liggen. Soms zal het wat moeilijker zijn om aan uw woning te geraken. Samen met de aannemer doen we er echter alles aan om de hinder waar mogelijk te beperken. Daarvoor nemen we verschillende minder hindermaatregelen.

Bereikbaarheid voetpaden
De voetpaden blijven aan minstens één kant toegankelijk wanneer er gewerkt wordt aan de overkant. De aannemer plaatst bruggetjes die rolstoeltoegankelijk zijn wanneer hij sleuven maakt.

Bereikbaarheid van uw woning
Woont u in één van de straten waar er gewerkt wordt? Dan is uw straat tijdens de werken niet bereikbaar met de wagen. De straten worden per deel opgebroken. Eerst verwijdert de aannemer het wegdek en daarna graaft hij over korte afstand een sleuf voor de rioolbuis. Zodra de buis in de grond ligt, wordt de sleuf aangevuld met grond en afgedekt met steenslag.
Tijdens de werken in uw straat is er geen plaatselijk verkeer mogelijk. Te voet of met de fiets geraakt u uiteraard altijd bij uw woning.

Kan u tijdens de werken uw garage of garagebox niet bereiken? Voor de duur van de werken kan u een tijdelijke bewonerskaart aanvragen om op straat te parkeren. Contacteer hiervoor mobiliteitenparkeren@antwerpen.be. In de straten waar gewerkt wordt of de aangrenzende straten kan er een parkeerverbod gelden, let hiervoor op de verbodsborden in de straat.
Denk ook eens aan alternatieve vervoersmogelijkheden, zoals de tram of de Velo stadsfietsen. Kijk op www.slimnaarantwerpen.be voor meer tips over alternatief vervoer, mobiliteit en parkeergelegenheid aan de rand van de stad.

Tramverkeer
Tijdens de heraanleg is er een omleiding voor doorgaand verkeer, deze staat aangeduid met omleidingsborden in de buurt.
Bussen en trams blijven rijden. Tram 11 rijdt sinds vorig jaar niet meer door de werken aan de stadslus. Tramlijnen 4 en 9 blijven gedurende de werken in dienst, wel zal het perron afgesloten zijn van september tot december 2024. Er worden tijdelijke haltes voorzien vlakbij het kruispunt met de Guldenvliesstraat. Bus 30 volgt een omleiding, meer detailinfo is te vinden via de app en website van De Lijn.

Veiligheid staat voorop
Op een werf schuilt achter elke hoek mogelijk gevaar. Om de veiligheidsrisico’s voor u en voor de werkmannen te beperken, nemen we een hele reeks maatregelen. Maar als we de veiligheid voor iedereen willen vergroten, dan hebben we uw hulp nodig!

Enkele richtlijnen:

 • Respecteer de werfsignalisatie, de afsluitingen en de verkeersregels.
 • Ga alleen op de werf als het niet anders kan.
 • Maak altijd oogcontact met de vrachtwagenchauffeur of kraanbestuurder. Alleen zo bent u zeker dat hij of zij u gezien heeft.
 • Zorg dat u alles ziet en hoort, berg uw gsm even op.

Post
Bpost werd verwittigd van de werken in uw straat.

Huurders
Bent u huurder? Geef dan zeker deze info ook door aan de eigenaar van de woning.

Huisvuilinzameling
Met de huisvuilophaaldienst werden afspraken gemaakt zodat het huisvuil ook tijdens de werken wordt opgehaald. Als er in uw straat gewerkt wordt, breng dan uw huisvuil op de normale ophaaldagen naar de dichtstbijzijnde bereikbare hoek van de straat.
Is dit voor u onmogelijk, laat dit dan even weten aan de werfleider van de aannemer. (zie Contactgegevens) Zo kunt u samen met hem/haar een oplossing zoeken.

Verhuis of levering
Woont u in de werfzone en plant u een verhuis of verwacht u een bijzondere levering tijdens de werken? Laat het tijdig weten aan de werfleider van de aannemer (contactgegevens onderaan deze brief). Zo kan de aannemer in zijn planning rekening houden met uw vraag.

Handelaars en ondernemingen
Hinder door de werken voor uw deur? Dan kunt u mogelijk een hinderpremie krijgen van het Vlaamse Gewest. Als u voor deze premie in aanmerking komt, dan krijgt u van het Agentschap Innoveren & Ondernemen automatisch een bericht. Daarmee kunt u de uitbetaling van de premie aanvragen. Bent u gedwongen uw zaak volledig te sluiten, dan kunt u bijkomend een sluitingspremie vragen.
Voorwaarden en meer info: www.vlaio.be/hinderpremie.

Onderbreking van de nutsvoorzieningen

Bij werken aan de nutsleidingen (water, gas, elektriciteit of telefonie/internet/televisie) kan het
gebeuren dat de toevoer of het signaal wordt onderbroken. U kunt dit best rechtstreeks melden
aan van de volgende nutsbedrijven:

 • Drinkwater
  • Water-link *Storingen 03 244 05 44
 • Aardgas
  • Fluvius * Storingen 078 35 35 00 * Gasreuk 0800 65 065
 • Elektriciteit
  • Fluvius * Storingen 078 35 35 00 * Gasreuk 0800 65 065
 • Telecommunicatie
  • Telenet * Storingen 015 66 66 66
  • Proximus * Storingen 0800 22 800

Als de onderbreking het gevolg is van de activiteiten van de aannemer van de rioleringswerken,
dan neemt deze onmiddellijk contact met het nutsbedrijf dat de herstelling moet uitvoeren. Het
kan echter geen kwaad dat u zelf ook nog eens het nutsbedrijf verwittigt.

Contactgegevens

Een praktische vraag over bv. de toegang tot uw woning of de afwerking van de oprit? Verhuis of levering gepland…?

Werfleider:
Wim Van den Broeck
Wim.vandenbroeck@besix.com
03 870 79 70
(van 2/5 tem 20/5/2024 is Wim afwezig en is Jeroen De Beleyr tijdelijk werfleider: jeroen.debeleyr@besix.com)

Communicatie en participatie Berchem
Grotesteenweg 150
2600 Berchem
Tel: 03 338 40 18
e-mail: wijkoverleg.berchem@antwerpen.be

Contactcenter Aquafin
Tel: 03 450 45 45
e-mail: contact@aquafin.be
www.aquafin.be

De Lijn
Tel: 03 218 13 46
e-mail: communicatie@delijn.be
www.delijn.be