Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
zicht op de Ferdinand Coosemansstraat in de bestaande toestandGoogle Street View

Heraanleg Ferdinand Coosemansstraat en omgeving

De riolering in de Ferdinand Coosemansstraat, Bindstraat en Walemstraat is in slechte staat. Aquafin wil de riolering in deze straten vernieuwen. Het district Berchem maakt van deze werken gebruik om de straten heraan te leggen, de verkeersveiligheid te verbeteren en de leefomgeving aangenamer te maken.

Definitief ontwerp

Intussen is het definitief ontwerp van de Ferdinand Coosemansstraat, Bindstraat en Walemstraat goedgekeurd door het districtscollege. Het ontwerp zelf kan u helemaal onderaan deze pagina downloaden. Het definitief ontwerp is een meer gedetailleerde uitwerking van het laatste concept dat we in de buurt voorstelden. Toch zijn er ook een aantal wijzigingen, de meest in het oog springende daarvan zijn:

  • Voldoende hoogteverschil (minimaal 7 cm) tussen de rijweg en het voetpad aan de kant waar niet geparkeerd wordt (zowel Ferdinand Coosemansstraat als Bindstraat). Zo schermen we de zone voor voetgangers beter af van het andere verkeer.
  • Parkeerstroken gemarkeerd met witte haakjes, dit vergemakkelijkt de handhaving op foutparkeren.
  • Schooltoegangen ingericht als ‘veilige schoolomgeving’ met voldoende ruimte (incl. zitbanken en vlaggenmasten)
  • De as-verschuivingen zijn verhoogd aangelegd om de snelheid nog verder af te remmen en een veilige oversteek te maken voor voetgangers.
  • Aanpassing kruispunt Walemstraat-Woeringenstraat om de draaicirkel van de brandweerwagen te kunnen garanderen
  • Door de as-verschuivingen vermindert het aantal parkeerplaatsen van 91 naar 77 plaatsen
  • De 13 bestaande bomen kunnen behouden worden en er worden er 37 extra aangeplant

De in vet gemarkeerde wijzigingen zijn suggesties die door buurtbewoners gevraagd werden tijdens de voorstelling van de projectdefinitie en concept in oktober 2019.

Wat voorafging

In juni 2017 toonde het district het concept voor de straat voor het eerst aan de buurt. Er werd samen met de bewoners bekeken welke aanpassingen er nodig en mogelijk te maken. Er werd toen beslist om het project volledig te herbekijken. In oktober 2019 stelden we dan het nieuwe concept voor. De posters hiervan kan u nog steeds onderaan deze pagina downloaden.

Gevelgroen

Net als bij het project van de Boomgaardstraat willen we ook voor deze straten bewoners de kans bieden om een gratis geveltuintje aan te planten. Het district Berchem werkt hiervoor samen met Buurtwerk Posthof.

Als u deelneemt voorziet de aannemer langs uw gevel een zone met teelaarde. U krijgt een startersspakket met plantjes aangeboden, Posthof biedt ondersteuning bij de aanplant en geeft u tips op maat over het onderhouden van de plantjes. Interesse? Laat het ons weten via dit invulformulier.

OPGELET: hebt u al een aanvraag gedaan bij het project van de Boomgaardstraat? Dan hoeft u GEEN nieuwe aanvraag te doen.

Nieuwe riolering

Aquafin zal in samenwerking met Water-link een nieuwe riolering in de Ferdinand Coosemansstraat, Bindstraat en Walemstraat aanleggen. In de Ferdinand Coosemansstraat (het deel tussen de Bindstraat en Generaal Drubbelstraat) wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Voor de andere delen wordt een nieuwe gemengde riolering aangelegd waarin afvalwater en regenwater samen worden afgevoerd.

Er wordt daarentegen wel extra aandacht besteed aan het zo veel mogelijk plaatselijk laten infiltreren van het hemelwater, zie hiervoor de opgesomde maatregelen in onderstaande paragraaf. Op die manier is het toch mogelijk om een groot deel van het hemelwater op te vangen zonder dat het in het riool terechtkomt.

Maatregelen voor regenwaterinfiltratie:

  • Afwatering naar de parkeerstrook vanaf het voetpad en de rijweg
  • Waterdoorlatende parkeerstroken met ondergrondse buffering
  • Ferdinand Coosemansstraat (tussen de Bindstraat en Generaal Drubbelstraat): een infiltratieleiding waarop de regenwaterafvoer van de Van Campenhoutstraat wordt aangesloten, de kolken, en de voorste dakafvoeren.. Wat op de gemengde leiding komt: de achterste dakafvoeren en de noodoverlaat van de infiltratieleiding.

Meer info

Communicatie en participatie Berchem
Grotesteenweg 150
2600 Berchem
tel. 03 338 40 18
wijkoverleg.berchem@stad.antwerpen.be

Contactcenter Aquafin
tel. 03 450 45 45
contact@aquafin.be
www.aquafin.be