Contacteer stad Antwerpen

stad Antwerpen
Zicht op de Oogststraat aan het kruispunt met de Deken De WinterstraatGoogle street view

Heraanleg Oogststraat

Het district Berchem pakt de Oogststraat aan. We leggen het voetpad- en fietspad opnieuw aan, verbeteren de standplaats van de bomen en bakenen de parkeerplaatsen duidelijker af.

Start heraanleg: update 18/03/2024

De vele regenval bleef ook de eerste maanden van 2024 nog verder duren. Daardoor zal de aannemer niet meer in maart met de heraanleg van de Oogststraat beginnen, maar vanaf 22 april 2024.

Meer over hoe het ontwerp tot stand is gekomen en welke principes gevolgd werden, kan je lezen in de brochure van het definitief ontwerp, onderaan deze pagina. Initieel was het niet de bedoeling om de rijweg aan te passen, maar deze zal wel opnieuw geasfalteerd worden. De rijrichtingen blijven behouden. De riolering is nog in goede staat en wordt niet vernieuwd.

Fasering werken

De werken aan de Oogststraat verlopen in verschillende fases:

Illustratie met de verschillende fases van de werken

De aannemer start met de werken aan de zuidkant, de grens met Mortsel, en schuift geleidelijk op naar het noorden, richting Fruithoflaan.

De eerste 3 fases zijn in kleine stukken opgedeeld om de supermarkt in de Oogststraat zo veel mogelijk bereikbaar te houden:

 • Fase 1: vermoedelijk starten de werken aan fase 1 op 22 april 2024. De supermarkt en de nabijgelegen appartementen zijn dan bereikbaar via het noorden (kant Fruithoflaan)
 • Fase 2: deze fase heeft plaats voor de ingang van de supermarkt. Om de hinder voor de supermarkt en de bewoners van de appartementen tot een minimum te beperken is de duur van deze fase beperkt tot maximaal 15 werkdagen.
 • Fase 3: de supermarkt en appartementen zijn opnieuw toegankelijk, dit keer via de zuidkant (kant Mortsel)

Tegelijk met deze eerste 3 fases werkt Fluvius in het deel tussen de Karmelietenstraat en de Fruithoflaan aan de nutsleidingen in het voetpad. De straat blijft toegankelijk voor het verkeer en ook woningen blijven te voet bereikbaar. Opgelet want tijdens deze werken zal de Oogststraat voor een groot deel van de tijd enkelrichting zijn vanaf de Fruithoflaan tot aan de Karmelietenstraat, in de richting van de Karmelietenstraat.

 • Fase 4: loopt tussen de Karmelietenstraat en de Fruithoflaan. Het kruispunt Oogststraat-Karmelietenstraat wordt niet heraangelegd.

De totale duur van de werken wordt geschat op 7 maanden, slecht weer of andere vertragingen kunnen dit nog doen uitlopen.

Praktische informatie

Waar wordt gewerkt, is er hinder. Graafmachines maken nu eenmaal lawaai, vrachtwagens die over zand rijden maken stof, bij aanhoudende regen zal er modder in de straat liggen. Soms zal het wat moeilijker zijn om aan uw woning te geraken.
Samen met de aannemer doen we er echter alles aan om de hinder waar mogelijk te beperken. Daarvoor nemen we verschillende minderhindermaatregelen.

Bereikbaarheid van uw woning

Waar gewerkt wordt, is de straat niet bereikbaar zijn met de wagen. Er wordt in verschillende fases gewerkt (zie hoger). Te voet of met de fiets (aan de hand) geraakt u uiteraard altijd bij uw woning.

Kan u tijdens de werken uw garage of garagebox niet bereiken? U kan een tijdelijke bewonerskaart
aanvragen om op straat te parkeren voor de duur van de werken via mobiliteitenparkeren@antwerpen.be. In de straten waar gewerkt wordt of de aangrenzende straten kan er een parkeerverbod gelden, let hiervoor op de verbodsborden in de straat. Let wel: deze bewonerskaart geldt enkel voor het grondgebied van de stad Antwerpen, niet voor de stad Mortsel.

Denk ook eens aan alternatieve vervoersmogelijkheden, zoals de tram of de Velo stadsfietsen. Kijk
op www.slimnaarantwerpen.be voor meer tips over alternatief vervoer, mobiliteit en parkeergelegenheid aan de rand van de stad.

Veiligheid staat voorop

Op een werf schuilt achter elke hoek mogelijk gevaar. Om de veiligheidsrisico’s voor u en voor de werkmannen te beperken, nemen we een hele reeks maatregelen. Maar als we de veiligheid voor iedereen willen vergroten, dan hebben we uw hulp nodig!

Enkele richtlijnen:

 • Respecteer de werfsignalisatie, de afsluitingen en de verkeersregels.
 • Ga alleen op de werf als het niet anders kan.
 • Maak altijd oogcontact met de vrachtwagenchauffeur of kraanbestuurder. Alleen zo bent u zeker dat hij of zij u gezien heeft.
 • Zorg dat u alles ziet en hoort, berg uw gsm even op.

Post

Bpost werd verwittigd van de werken in uw straat.

Huurders

Bent u huurder? Geef dan zeker deze info ook door aan de eigenaar van de woning.

Huisvuilinzameling

Met de huisvuilophaaldienst werden afspraken gemaakt zodat het huisvuil ook tijdens de werken wordt opgehaald. Als er in uw straat gewerkt wordt, breng dan uw huisvuil op de normale ophaaldagen naar de dichtstbijzijnde bereikbare hoek van de straat.
Tijdens fase 1 van de werken zal de ophaaldienst niet aan de kant van Mortsel ophalen. Vanaf fase 2 zal er door de stad Antwerpen ook afval opgehaald worden aan het kruispunt Hendrik Kuijperstraat / Oogststraat / Septestraat.

Is het voor u onmogelijk om op deze manier uw huisvuil aan te bieden? Laat dit dan even weten aan de werfleider van de aannemer. (zie Praktische vragen) Zo kunt u samen met hem/haar een oplossing zoeken.

Verhuis of levering

Plant u een verhuis of verwacht u een bijzondere levering tijdens de werken? Laat het tijdig weten aan de werfleider van de aannemer (contactgegevens onderaan deze brief). Zo kan de aannemer in zijn planning rekening houden met uw vraag.

Handelaars en ondernemingen

Hinder door de werken voor uw deur? Dan kunt u mogelijk een hinderpremie van 2.000 euro krijgen van het Vlaamse Gewest. Als u voor deze premie in aanmerking komt, dan krijgt u van het Agentschap Innoveren & Ondernemen automatisch een bericht. Daarmee kunt u de uitbetaling van de premie aanvragen. Bent u  gedwongen uw zaak volledig te sluiten, dan kunt u bijkomend een sluitingspremie vragen.
Voorwaarden en meer info: www.vlaio.be/hinderpremie.

Praktische vragen

Een praktische vraag over bv. de toegang tot uw woning of de afwerking van de oprit? Verhuis of levering gepland, …?

Werfleider:
Stijn Vancraybex
tel. 03 312 08 90
stijn.vancraybex@rega-infra.be

Communicatie en participatie Berchem
Grotesteenweg 150
2600 Berchem
tel. 03 338 40 18
wijkoverleg.berchem@antwerpen.be

Contactcenter Aquafin
tel. 03 450 45 45
contact@aquafin.be
www.aquafin.be

Onderbreking van de nutsvoorzieningen

Bij werken aan de nutsleidingen (water, gas, elektriciteit of telefonie/internet/televisie) kan het gebeuren dat de toevoer of het signaal wordt onderbroken. U kunt dit best rechtstreeks melden aan van de volgende nutsbedrijven:

 • Drinkwater
  • Water-link * Storingen 03 244 05 44
 • Aardgas
  • Fluvius * Storingen 078 35 35 00 * Gasreuk 0800 65 065
 • Elektriciteit
  • Fluvius * Storingen 078 35 35 00 * Gasreuk 0800 65 065
 • Telecommunicatie
  • Telenet * Storingen 015 66 66 66
  • Proximus * Storingen 0800 22 800

Als de onderbreking het gevolg is van de activiteiten van de aannemer, dan neemt deze onmiddellijk contact met het nutsbedrijf dat de herstelling moet uitvoeren. Het kan echter geen kwaad dat u zelf ook nog eens het nutsbedrijf verwittigt.