Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
Ontwerp van de nieuwe Stanleystraat en Cuperusstraat

Heraanleg Stanleystraat en Cuperusstraat

De fietsostrade tussen Mechelen en Antwerpen is een snelle verbinding voor fietsers. In de Stanleystraat en Cuperusstraat is de fietsostrade nog geen tweerichtingsverkeer. Daarom worden de straten heraangelegd. De districten Antwerpen en Berchem maken van de gelegenheid gebruik om ook enkele andere knelpunten in de straten aan te pakken.

Stanleystraat

Voor de Stanleystraat (tot aan de aansluiting met de Guldenvliesstraat) werd een definitief ontwerp opgemaakt en in augustus 2018 een vergunning afgeleverd. In het voorjaar 2019 werden er voorbereidende nutswerken uitgevoerd.

Wat is er veranderd?

In het nieuwe ontwerp iseen dubbelrichtingsfietspad van vier meter breed voorzien langs de zijde van de spoorwegberm. Er kwam ook aparte verlichting langs het fietspad. De aansluiting naar het fietsparkeergebouw en de fietsbrug werd ruimer gemaakt zodat fietsers daar vlotter en veiliger kunnen doorfietsen. Aan de kant van de huizen is in de Stanleystraat een enkelrichtingfietspad behouden.

Het kruispunt van de Klokstraat en Zénobe Grammestraat is verhoogd aangelegd. Ter hoogte van de hoek met de Boomgaardstraat werd het voetpad breder.

Ook het kruispunt van de Boomgaardstraat met de Posthoflei is aangepakt: het autoverkeer werd erg vaak geblokkeerd, wat nadelig was voor alle weggebruikers. Een belangrijke verandering is dat de aparte busbaan weg is en dat de bus nu meerijdt met het autoverkeer, wat voor minder oponthoud zorgt.

Aanpassing fietsoversteek

Tijdens de werken werd op vraag van de dienst mobiliteit de fietsoversteek ter hoogte van de Guldenvliesstraat nog aangepast t.o.v. de initiële plannen, om de veiligheid te verhogen. Deze werd verschoven naar de andere kant van de voetgangersoversteek. Dat was nodig omdat fietsers vanuit de Guldenvliesstraat anders niet op een reglementaire manier naar het fietspad aan de huizenrij geraken.

Daarnaast is biedt de aanpassing ook een voordeel voor fietsers die van de overzijde van de Stanleystraat de Guldenvliesstraat willen inrijden of op de fietsostrade richting centrum willen geraken. Er is nu immers een duidelijkere opstelruimte voor het verkeerslicht, die er in het initiële plan niet was.

afbeelding 1 geplande fietsoversteek met conflict
detail fietsoversteek (oorspronkelijk plan), met conflict
Stad Antwerpen1|4
afbeelding 2 geplande fietsoversteek
detail fietsoversteek (oorspronkelijk plan), met conflict
1|4
conflictvrije aangepaste oversteek fietsers
detail uitgevoerde fietsoversteek
Stad Antwerpen1|4
overzichtsplan uitgevoerde situatie (download pdf hieronder)
overzichtsplan uitgevoerde situatie (download pdf hieronder)
Stad Antwerpen1|4

Cuperusstraat

Zodra de Stanleystraat heraangelegd is, blijft de Cuperusstraat en het kruispunt met de Lange Leemstraat/Guldenvliesstraat de laatste schakel die nog niet is aangepakt in het traject van de fietsostrade. Ook daar is het de bedoeling om een dubbelrichtingfietspad van vier meter breed door te trekken en een enkelrichtingsfietspad langs de kant van de huizen te behouden.

Voor die werken is er nog geen definitief ontwerp. Om het fietspad daar te kunnen realiseren, is ook een verplaatsing van de tramsporen noodzakelijk. De nieuwe ligging van de sporen en de verkeersafwikkeling  op het kruispunt Lange Leemstraat/Guldenvliesstraat wordt eerst verder onderzocht. Ook waren er op de infomomenten nog heel wat opmerkingen over dat gedeelte.

Het voorontwerp dat daarvoor in 2016 werd opgemaakt zal dus nog wijzigen, maar er is intussen wel al een akkoord met De Lijn om rond 2022-2023 te starten met de werken.

Meer info

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met het team Publieke Ruimte van het district Antwerpen,
via participatie.2018@antwerpen.be of op het nummer 03 338 34 95.