Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
Toekomstbeeld van het buurtpark Groenenhoek in de SaffierstraatStad Antwerpen

Aanleg fietsostrade en buurtpark Groenenhoek

De fietsostrade F11, het buurtpark Groenenhoek en de Saffierstraat worden als een geïntegreerd project ontworpen. 

Buurtpark Groenenhoek en heraanleg Saffierstraat

Definitief ontwerp Buurtpark Groenenhoek en heraanleg Saffierstraat is klaar

Met de aanleg van de fietsostrade wordt het stuk naast de nieuwe talud ingericht als groene zone over de volledige lengte van de Saffierstraat. Een langgerekt buurtpark voor Groenenhoek van ongeveer 1,25 kilometer lang, goed voor 17.000 m² groene buurtruimte. Het toekomstig buurtpark is een belangrijke schakel tussen de fietsostrade en de buurt.

Van concept naar een definitief ontwerp

In de loop van 2017 en 2018 konden de buurtbewoners al meewerken aan een conceptontwerp voor de mogelijke invulling van dit buurtpark langs de nieuwe spoorwegberm in de Saffierstraat. Deze resultaten zijn verder verwerkt in het voorontwerp van de straat en het park met veel aandacht voor een maximaal behoud van de bestaande bomen. 

Het buurtpark krijgt enkele ontmoetingsplekken op schaal van de buurt, een connectie met de fietsostrade in het verlengde van de Pervijzestraat, een samentuin en de mogelijkheid tot een buurtfietsenstalling wordt verder onderzocht.

In het nieuwe buurtpark is plaats voor veel nieuwe bomen en natuurlijke beplanting. De bomen worden met de nodige zorg aangeplant en opgevolgd, zodat ze vlot en lang kunnen doorgroeien.

Op vrijdag 3 maart 2023 keurde het stadscollege het definitief ontwerp van het project goed. Het Berchemse districtscollege beslist later over het definitief ontwerp.

De veelgestelde vragen rond het project van de Saffierstraat kan u op deze pagina terugvinden.

Fietsostrade F11

De fietsostrade F11 maakt het voor fietsers mogelijk om snel van Lier tot Antwerpen te rijden. Het grootste deel van de F11 is intussen aangelegd.

In Berchem en Mortsel loopt de fietsostrade tussen het Ringfietspad en de luchthaven van Deurne langs de Saffierstraat. De fietsverbinding komt daar op dezelfde hoogte als de spoorweg, daarvoor wordt het huidige talud verbreed. 

Aan de zijde van de Saffierstraat zorgen drie nieuwe fietsbruggen - over de drie dwarsstraten Arbeidersstraat, Ter Nieuwerbrugge en Deurnestraat -  voor een veilige en conflictvrije doorgang voor de fietsers. Bewoners uit Groenenhoek kunnen ter hoogte van de Pervijzestraat de fietsostrade bereiken via een trap zonder steile helling met fietsgoot.

Voorbij de Vosstraat, ten zuiden van de Saffierstraat, sluit de nieuwe fietsostrade aan op de aanloophelling van het reeds gerealiseerde deel van de fietsostrade. In het noorden wordt tijdelijk de Edgar Tinelstraat een fietsstraat. Zodra Ringpark Groene Vesten wordt aangelegd, wordt de verhoogde fietsostrade in dit deel afgewerkt.

Comfortabele en veilige fietsostrades spelen een belangrijke rol in het kader van de modal shift voor Antwerpen. Ze zijn een belangrijk en volwaardig alternatief voor de wagen in een filegevoelige regio. 

Buurtpark

De huidige berm tussen de Saffierstraat en de spoorweg wordt omgevormd tot een open park waarin de hele buurt de natuur kan beleven. Samen met de bewoners werden de locaties gekozen voor ontmoetingsplekken, speelaanleidingen, zitgelegenheid, de samentuin, ...

Er komen voornamelijk inheemse plantensoorten, zodat de huidige natuurwaarde maximaal bewaard blijft, onder andere door de 66 nieuwe bomen en een ecologische corridor van struiken. De groendienst neemt maatregelen om de bestaande grote bomen te beschermen.

Saffierstraat

De Saffierstraat krijgt een volledige heraanleg. De kasseien op de rijweg worden vervangen door asfalt en er komen verhoogde verkeersplateaus om de snelheid van het autoverkeer af te remmen. Aan de kant van de huizen worden er parkeerstroken aangelegd in kasseien met waterdoorlatende voeg. Aan de kant van het buurtpark worden de parkeerstroken aangelegd in grasdals. Het huidige rondpunt aan de Edelgesteentestraat wordt omgevormd tot een verhoogd kruispunt.

Volgende stappen

Het definitief ontwerp werd begin maart 2023 goedgekeurd door het stadscollege. Buurtbewoners ontvangen nog een infofolder met meer informatie. Na de aanvraag van de omgevingsvergunning start het openbaar onderzoek. Zodra er een aannemer gekend is, krijgen buurtbewoners informatie over de fasering van de werken. Als alles goed verloopt, kunnen de werken in 2024 starten.

Wie werkt er aan mee?

Stad Antwerpen en district Berchem slaan de handen in elkaar voor de uitvoering van de verbinding tussen het Ringfietspad en de Vosstraat. Dit project wordt door de provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid gesubsidieerd via het fietsfonds. 

De fietsostrade, het buurtpark Groenenhoek en de heraanleg van de Saffierstraat worden als een geïntegreerd project te ontwerpen door Stad Antwerpen en het district Berchem.

Meer info

Communicatie en participatie
wijkoverleg.berchem@stad.antwerpen.be