Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
toekomstbeeld terrassenstructuur aan vijverCLUSTER landschap & stedenbouw i.s.m. Witteveen+Bos

Park Brialmont

“De Villegaspark, Wolvenberg en Brilschanspark versmelten straks tot een groots Park Brialmont. Een groen hart dat klopt voor Berchem.”

Update werken - najaar 2019

Momenteel zijn de werken aan de eerste twee deelprojecten van Masterplan Park Brialmont in volle gang:

 1. De entree van het park aan de Grotesteenweg en de terrassenstructuur naar de vijver
 2. Een nieuw natuurpark aan de Singel naast natuurgebied Wolvenberg

Update en timing

 • Entree Grotesteenweg en terrassenstructuur aan de vijver:
  Er werd de afgelopen maanden gemetst aan de bakstenen muren. Dat team was vooral aan de oeverrand van de vijver aan het werk, dus die activiteit was moeilijker zichtbaar voor publiek. In oktober en november werd de keermuur aan de waterrand op sterkte gecontroleerd. Hierna moeten er nog aanpassingen gebeuren in functie van de veiligheid van de gebruikers.
 • Natuurpark aan de Singel naast Wolvenberg:
  De afgelopen maanden werd er aan de parkpaden gewerkt en werd de plaatsing van het meubilair, de speeltoestellen en de bomen voorbereid (plantputten maken). Ondertussen werden de trappen geplaatst en de speelelementen gebouwd. Eind 2019 is dit nieuwe natuurpark grotendeels af; er moet vooral nog gewerkt worden aan het groen, zijnde het aanplanten van de nieuwe bomen en struiken. In maart 2020 zal het gras beginnen doorschieten. Het zijn dan nog fragiel kleine sprietjes die gemakkelijk plat getrapt worden. Om het gras een goede kans te geven om te groeien moet het park daarna daarom nog ongeveer 2 maanden afgesloten blijven voor publiek, dit tot eind mei.

Dit betekent dat volgens de nieuwste planning de beide deelprojecten rond mei 2020 helemaal klaar zijn en tegen de zomer feestelijk geopend zullen worden voor publiek. Eventuele wijzigingen in de timing verschijnen telkens op deze website.

Veiligheid

 • In functie van de veiligheid werden enkele constructieve onderdelen op sterkte gecontroleerd. Dit onderzoek is ondertussen afgerond.
 • We wijzen u erop dat alle afgebakende delen van het park werfzones zijn en dus niet bruikbaar zijn voor publiek. Het openen van werfhekken is verboden. Overtreders kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen.
 • Ondertussen werd er met boomschors een veilige tijdelijke doorgang door het park voorzien langs de werf aan de entree Grotesteenweg. U vindt het pad in het verlengde van het hekwerk van school Encora. Via deze afgebakende route is het mogelijk om op een veilige manier langsheen de werken van en naar de Grotesteenweg te stappen:
tijdelijk pad langs hekken
tijdelijk pad
tijdelijk pad van en naar Grotesteenweg
tijdelijk pad

Nieuwe updates over de werken verschijnen telkens bovenaan deze pagina. Hieronder leest u de algemene informatie over masterplan Park Brialmont.

Wat is het masterplan?

Het masterplan Park Brialmont is de toekomstvisie voor de ontwikkeling van de gebieden De Villegas, Wolvenberg en Brilschans. De stad Antwerpen en het district Berchem willen er één grote 'groene long' van maken als onderdeel van de Groene Singel. Zo wordt het mogelijk om binnen- en buitenstad (Berchem binnen en buiten de Ring), die nu doorsneden worden door infrastructuur, met elkaar te verbinden tot één Park Brialmont. Er zijn ook 2 concrete projecten gekozen om eerst uit te voeren: recreatief natuurpark Wolvenberg en de entree aan de Grotesteenweg.

Natuur en erfgoed als sterke identiteit

Het masterplan is een globale visie voor Park Brialmont en geeft weer hoe het gebied zich in de toekomst kan ontwikkelen. Het is een ruwe schets die de grote lijnen voor verdere ontwikkeling vastlegt en zo de basis vormt voor concrete projecten. Het masterplan werd opgemaakt in samenwerking met Natuurpunt.

Met een oppervlakte van 42 ha (32 ha zonder de Ring, de Singel en het Ringspoor) is Park Brialmont groter dan bijvoorbeeld Park Spoor Noord (18 ha) en het Middelheimpark (24 ha).

Centraal thema in het masterplan is de combinatie van natuur en erfgoed, de bestaande sterkte van het gebied. Door de aanwezigheid van het natuurgebied Wolvenberg kan er een waardevol natuurpark ontwikkeld worden. De restanten van de Brialmont-omwalling maken het mogelijk die bijna vergeten omwalling beleefbaar te maken.

Drie ruimtelijke principes

Het masterplan werkt een gedetailleerd landschapsontwerp uit binnen de nieuwe identiteit als natuur- en erfgoedpark. Het ontwerp refereert aan de oorspronkelijke Brialmont-omwalling en speelt met hoogtes en laagtes, doet voorstellen voor een duurzaam en ecologisch watersysteem, versterkt het historische karakter, werkt een heldere padenstructuur uit en creëert nieuwe verblijfsplekken.

Het masterplan bevat concrete projecten voor korte tot middellange termijn die gedetailleerd uitgewerkt worden tot op het niveau van schetsontwerp. Zo kan snel worden overgegaan tot de uitvoering.

Daarnaast onderzoekt het masterplan ook de mogelijkheid om een parkverbinding te maken over de Ring en de bouw van een geluidswal. Het blijkt mogelijk te zijn de drie versnipperde groengebieden om te vormen tot een samenhangend park. Verder blijkt dat een geluidswal de geluidskwaliteit van zowel het park als de achterliggende bebouwing aanzienlijk kan verbeteren en dat zo'n infrastructurele ingreep kwalitatief kan geïntegreerd worden, zoals bij het project Walpark Polygoonstraat.

Twee concrete uitvoeringsprojecten

In samenspraak met het district Berchem worden 2 projecten uit het masterplan geselecteerd om eerst uit te voeren: het ecologisch natuurpark Wolvenberg en de entree aan de Grotesteenweg.

Het natuurpark Wolvenberg (naast natuurgebied Wolvenberg) moet een nieuwe open groene ruimte worden, aansluitend op het De Villegaspark, voor de bewoners van Oud-Berchem. Een zone voor private volkstuinen wordt zo omgevormd tot een waardevol natuurlandschap met nieuwe recreatieve open plekken voor iedereen. De tuinders zijn meer dan welkom in het nieuwe stadslandbouwgebied binnen het project of in een volkstuin elders in Berchem.

De entree aan de Grotesteenweg zal doen denken aan de vroegere Brialmont-omwalling. Daar komen ook een ligweide, een terrassenstructuur aan de Brilschansvijver en een duidelijke padenstructuur.

In het najaar van 2018 gingen de werken van start. Voor de uitwerking van dat concrete project is 800.000 euro begroot. 400.000 euro is begroot door de stad, 400.000 euro door het district Berchem.

Ontwerpteam

Het masterplan Park Brialmont werd uitgewerkt door het ontwerpteam CLUSTER en Witteveen+Bos onder regie van AG VESPA. Het ontwerpteam hield rekening met de resultaten van bevragingen van buurtbewoners en gebruikers van de parken. Tussen eind 2012 en 2015 gingen op verschillende momenten in totaal zo'n 180 mensen het gesprek aan.

U kan het definitief masterplan Park Brialmont online bekijken en downloaden.

Meer info

AG VESPA
Paradeplein 25
2018 Antwerpen
tel 03 259 28 10
www.agvespa.be