Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
Illustratie met een uitsnede van de Kanunnik Peetersstraat uit het voorontwerp.

Project heraanleg Kanunnik Peetersstraat

De Kanunnik Peetersstraat, Wapenhaghestraat en Florent Bauduinstraat hebben een unieke ligging in Berchem. Dit gebied kan een ideale verbinding vormen tussen de groene zones van het Brilschanspark -en bij uitbreiding Park Brialmont- en de wijk De Veldekens. Het district wil hier bij de heraanleg dan ook vol op inzetten.

Door de straat fiets- en voetgangersvriendelijker in te richten ontstaat er een goede link met de omliggende infrastructuur en parken. Een groene en verkeersveilige Kanunnik Peetersstraat zorgt ook voor een aangenamere woonomgeving. Tijdens de toekomstige heraanleg wordt ook de riolering aangepakt en is er veel aandacht voor waterbeheer. Helemaal onderaan de pagina kan u al de reeds gepubliceerde informatie downloaden.

Verloop project

In het voorjaar van 2020 kwam het district Berchem naar de buurt om de projectdefinitie en het concept voor te stellen aan de buurt. De infopanelen die destijds in het projectgebied opgesteld stonden, kan u onderaan deze pagina raadplegen. Met de input die we uit de buurt kregen kwam in juli 2021 een voorontwerp tot stand. In 2022 werd het definitief ontwerp afgerond en start de vergunnings- en aanbestedingsprocedure. Het begin van de eigenlijke werken schatten we in voor de zomer van 2023.

Resultaten inspraak

De suggesties en bezorgdheden die we tijdens de virtuele inspraakmomenten kregen, worden doorgegeven aan de ontwerpers. Er kwamen ook heel wat vragen naar boven, een antwoord op die veelgestelde vragen vindt u op deze pagina. Uit de online bevraging kwamen volgende resultaten naar voor:

Vraag 1

In de Kanunnik Peetersstraat, Wapenhaghestraat en een deel van de Florent Bauduinstraat komen er groene bermen ingericht als wadi's, laagtes waar het regenwater uit de buurt zich kan verzamelen en in de bodem kan infiltreren. In deze wadi's is er ruimte om openingen te maken als doorsteek door het groen, maar ook als een kleine vertoefplekken. Waar vind jij dat de buurt nood aan heeft?

Resultaten vraag 1

Bij de 109 antwoorden zien we als populairste:

  1. Een brug, 41 stemmen
  2. Spelelement met stapstenen, 29 stemmen,
  3. Enkel gras, 24 stemmen

Bijkomend vroegen we of een bank in de vertoefruimte wenselijk is. Van de 109 deelnemers zijn er 59 (54%) die een bank willen en 34 (31%) die er geen willen. 16 deelnemers gaven hierop geen antwoord.

Het zijn vooral de deelnemers die een brug vragen die ook een bank willen (68%), ook bij de respondenten die voor het spelelement kiezen is er veel animo voor een bank (62% van hen wil een bank).Het lijkt tegenstrijdig, maar zij die voor gras kiezen is er weinig enthousiasme voor een bank (46% voor, 33% tegen), hoewel er in dit scenario wel ruimte is voor een bank.

Vraag 2

Er loopt een gekende sluiproute door de Frans Beckersstraat, Kanunnik Peetersstraat en Jan Moorkensstraat. Vindt u het als bewoner een goed idee om hier maatregelen rond te nemen? Bv. door enkele straten enkelrichting te maken voor autoverkeer?

Van de 109 deelnemers staan 57 respondenten positief om maatregelen te nemen tegen sluipverkeer, zoals bv. door middel van enkelrichtingsverkeer. 15 deelnemers vinden dat het sluipverkeer een probleem is maar zijn het niet eens met de voorgestelde oplossing van enkelrichtingsverkeer. Zij vrezen vooral (14x) dat het sluipverkeer zich naar andere straten in de wijk gaan verplaatsen.

19 deelnemers hielden het bij een korte ‘nee’ of ‘niet akkoord’ (9x). Sommigen onder hen gaven aan dat er geen probleem is met sluipverkeer (5x) of vrezen dat ze zelf zullen moeten rondrijden (3x).

Correctie schets brochure

Correctie: ontwerpschets profiel Florent Bauduinstraat / Wapenhaghestraat
In de brochure voorontwerp stond twee keer dezelfde afbeelding uit de Kanunnik Peetersstraat. Bovenstaande schets toont de situatie in de Florent Bauduinstraat en Wapenhaghestraat.

Meer info

Communicatie en participatie Berchem
Grotesteenweg 150
2600 Berchem
tel. 03 338 40 19
wijkoverleg.berchem@antwerpen.be