Budget district Berchem

Elk jaar maakt het district een budget op voor het komende jaar. Bij het begin van een nieuwe legislatuur wordt ook een meerjarenplan opgemaakt voor 6 jaar.

het districtscollege van Berchem