Contacteer stad Antwerpen

stad Antwerpen
Aangepast bedZorgbedrijf Antwerpen

Toelage voor aankoop van hulpmiddelen

Het district Berchem verleent een toelage aan particuliere senioren voor de aankoop van hulpmiddelen waardoor ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven.

De meeste ouderen willen zo lang mogelijk én in een veilige omgeving thuis blijven wonen. Maar de aankoop van hulpmiddelen kan een flinke hap uit het budget betekenen. Daarom verleent het district Berchem een toelage aan particuliere senioren.

Ergotherapeuten van de mutualiteiten en het Zorgbedrijf verlenen advies rond mogelijke aanpassingen om dit te kunnen realiseren. Let wel, het Zorgbedrijf vraagt hiervoor een vergoeding.

Informatie over het bedrag van de premie en aan welke voorwaarden moet voldaan zijn om in aanmerking te komen vindt u in onderstaande link. 

Hoe aanvragen?

Lees het reglement vooraf grondig na. Bij uw aanvraag dient u een volledig ingevuld, gedagtekend en ondertekend aanvraagformulier in, samen met de bewijsstukken. Dit ingevulde formulier geeft u af aan de onthaalbalie van het Berchemse districtshuis, Grotesteenweg 150, tijdens de openingsuren. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken.

Let wel, aanvragen moeten vóór 15 juni van het lopende kalenderjaar ingediend worden.

Meer info en contact

Seniorenconsulent Berchem
Grotesteenweg 150
2600 Berchem 
tel. 03 338 4017 
senioren.berchem@stad.antwerpen.be

Verwante info: