Subsidie voor een kleine activiteit in Berchem

Wil u een leuke activiteit in uw buurt organiseren? Of wil u uw buren uitnodigen voor een straatfeest? Dan kan u tot 100 euro subsidie krijgen van de stad.

Wat kan u doen met deze subsidie? 

Een kleine activiteit organiseren

 • U kan met deze subsidie een kleine activiteit of uitstap organiseren.
 • Uw activiteit mag plaatsvinden op het openbaar domein (bv. stoep of plein) of priv√©domein (bv. zaal).

Een klein straatfeest organiseren
U kan ook een klein straatfeest voor uw buren organiseren.

 • U mag de straat niet afsluiten tijdens het feest.
 • U moet alle inwoners van de straat uitnodigen. 

Het leven in de buurt verbeteren
Met uw kleine activiteit of straatfeest probeert u om:

 • de leefbaarheid in de buurt te verbeteren,
 • de woonomgeving en het samenleven in de buurt te verbeteren,
 • of uw buren actief te laten deelnemen aan de samenleving.  

Wie kan deze subsidie aanvragen?

 • Bewonersgroepen: minimaal drie personen die in dezelfde straat wonen
 • Feitelijke verenigingen en vzw's 

Hoeveel subsidie kan u krijgen? 

U kan maximaal 100 euro krijgen.

Wanneer kan u deze subsidie aanvragen?

 • Vraag de subsidie minimaal drie weken op voorhand aan.
 • U kan de subsidie maximaal tien keer per jaar ontvangen.

Hoe vraagt u deze subsidie aan?

U vraagt de subsidie aan via de databank voor verenigingen.

Organiseert u een activiteit vanaf 1 januari 2019?

Dan vindt u de aanvragen onder 'districten' in de databank. 

Vanaf 2019 krijgen de 9 districten van de stad Antwerpen er heel wat bevoegdheden bij. Deze worden gedecentraliseerd van de stad naar de districten. De districten zijn vanaf 2019 onder meer bevoegd voor de subsidies voor bewonersgroepen en het verenigingsleven. 

Meer info

Stadsmakers
tel. 0800 25 8 25
stadsmakers@stad.antwerpen.be
www.stadsmakers.be

Reglement
Lees het reglement van Stadsmakers. 

Lees het reglement van het district Berchem dat geldig is voor activiteiten vanaf 1 januari 2019.

Beoordelingscriteria
Lees hier de beoordelingscriteria die Stadsmakers hanteert bij de beoordeling van uw aanvraag.