Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Toelage voor Berchemse jeugdprojecten

Het district Berchem wil een financiële ondersteuning bieden als stimulans voor het organiseren van projecten of activiteiten gericht op de jeugd in het district Berchem.

Onderstaande tekst is slechts een selectie uit het toelagereglement. Raadpleeg het volledige toelagereglement vooraleer u een aanvraag indient.

Heb jij recht op een projecttoelage?

Voor deze toelage komen volgende instanties in aanmerking:

 • Berchemse jeugdverenigingen
 • Berchemse organisaties die werken met of voor kinderen en jongeren
 • Organisaties die werken met en voor kinderen en jongeren op het grondgebied Berchem
 • Samenwerkingsverbanden tussen verschillende Berchemse (jeugd)verenigingen
 • Informele groep Berchemse jongere(n) van 18 tot en met 30 jaar (in de vorm van een feitelijke vereniging).

Voor deze toelage komen volgende instanties niet in aanmerking:

 • Politieke partijen of jongerenafdelingen van politieke partijen
 • Verenigingen die hoofdzakelijk activiteiten met een religieus karakter organiseren

Raadpleeg het reglement van de projecttoelage om de andere basisvoorwaarden na te lezen.

Welke projecten komen in aanmerking?

Het district Berchem kan een toelage verlenen voor:

 • experimentele, originele, uitzonderlijke of vernieuwende projecten (die afgebakend in tijd zijn en plaatsvinden in het district)  
 • projecten die de beleidsdoelstellingen inzake jeugd ondersteunen (die afgebakend in tijd zijn en plaatsvinden in het district)  

Om in aanmerking te komen, moeten projecten bovendien:

 • nog plaatsvinden
 • buiten de normale werking van de vereniging vallen
 • openbaar zijn
 • laagdrempelig zijn
 • voor en door jongeren zijn
 • niet het doel hebben om winst te maken
 • in het district worden georganiseerd
 • de nodige toelatingen hebben
 • de nodige verzekeringen hebben

Bij de beoordeling van het project wordt ook rekening gehouden met bijkomende voorwaarden. Het ingediende project moet echter niet aan alle voorwaarden voldoen. Raadpleeg de lijst met bijkomende voorwaarden in het reglement van de projecttoelage.

Hoeveel bedraagt de projecttoelage?

Het district Berchem geeft een toelage van maximum 10.000 euro per project. De aanvrager kan slechts één maal per jaar een aanvraag indienen. De uiteindelijke toelage is gelijk aan het negatief saldo dat blijkt uit de afrekening. Dit bedrag kan echter nooit hoger zijn dan het goedgekeurde maximum toelagebedrag.

Per budgetjaar kunnen toelagen alleen worden toegekend binnen de grenzen van het beschikbare budget.

Hoe vraag je de projecttoelage aan?

De aanvraag moet uiterlijk twee maanden voor aanvang van het project bij het district Berchem ingediend worden. Het aanvraagformulier kan vanaf 6 januari 2020 ingediend worden via de verenigingendatabank: https://jeugd.csjdatabank.be/. Om de lopende dossiers te raadplegen kan u hier met een login en paswoord eenvoudig uw gegevens invullen, wijzigen en beheren.

Lees vooraf ook het volledige toelagereglement na.

Welke documenten moet je indienen bij jouw aanvraag?

 • Het ingevulde aanvraagformulier
 • Een inhoudelijke omschrijving van het project
 • Een financieel plan betreffende de aanwending van de toelage, met opgave van de uitgaven en de raming van de inkomsten
 • Het gewenste bedrag en een duidelijke omschrijving van het doel waarvoor de toelage aangewend wordt
 • Een vermelding van andere aangevraagde toelagen voor hetzelfde doel.

Wanneer weet je of de projecttoelage is goedgekeurd?

Het bevoegde orgaan beslist over de toelageaanvragen binnen een termijn van 2 maanden na de datum vermeld op de ontvangstmelding.

Wanneer wordt de toelage uitbetaald?

De toelage zal na goedkeuring van het aanvraagdossier door het bevoegde orgaan worden uitbetaald. En dat na voorlegging van de nodige bewijsstukken.

Bij wie kan je terecht voor meer informatie?

Meer informatie kan je verkrijgen op de Berchemse jeugddienst:
Lange Pastoorstraat 28
2600 Berchem-Antwerpen 
tel. 03 239 14 86 
jeugddienst.berchem@stad.antwerpen.be