Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Toelage voor startende jeugdverenigingen in Berchem

Het district Berchem wil startende jeugdverenigingen ondersteunen om verder te evolueren.

Onderstaande tekst is slechts een selectie uit het toelagereglement. Raadpleeg het volledige toelagereglement vooraleer u een aanvraag indient.

Heb jij recht op een toelage?

Voor deze toelage komen jeugdverenigingen in aanmerking die hun activiteiten of projecten uitoefenen op het grondgebied van het district Berchem. Bovendien moet de vereniging aan enkele bijkomende voorwaarden voldoen. Raadpleeg het reglement om deze na te lezen.

Hoeveel bedraagt de toelage?

Het district Berchem geeft een toelage van 125 euro per maand zolang de jeugdvereniging de periode als startende jeugdvereniging doorloopt.

Per budgetjaar kunnen toelagen alleen worden toegekend binnen de grenzen van het beschikbare budget.

De periode waarvoor de toelage als startende vereniging verleend wordt, loopt vanaf de datum van aanvraag voor een toelage startende jeugdvereniging tot de eerstvolgende deadline voor het indienen van een aanvraag voor werkingstoelage als jeugdwerk (namelijk 28 februari), na minimum één jaar werking.

Hoe vraag je de toelage aan?

De aanvraag voor de toelage moet ten laatste negen maanden na de start van de werking (eerste activiteit) bij het district Berchem worden ingediend.

 Het aanvraagformulier kan vanaf 6 januari 2020 ingediend worden via de verenigingendatabank: https://jeugd.csjdatabank.be/. Om de lopende dossiers te raadplegen kan u hier met een login en paswoord eenvoudig uw gegevens invullen, wijzigen en beheren.

Lees vooraf ook het volledige toelagereglement na.

Welke documenten moet je indienen bij jouw aanvraag?

  • Het ingevulde aanvraagformulier met een duidelijke omschrijving van de nieuwe jeugdvereniging
  • Een duidelijke omschrijving van de geplande activiteiten voor de eerste zes maanden en de locatie waar ze plaatsvinden
  • een gedetailleerde raming van de inkomsten en uitgaven gedurende het eerste werkingsjaar
  • een recent betalingsbewijs van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, afgesloten voor de leden en begeleiders

Wanneer weet je of de projecttoelage is goedgekeurd?

Het bevoegde orgaan beslist over de toelageaanvragen binnen een termijn van 2 maanden na de datum vermeld op de ontvangstmelding.

Wanneer wordt de toelage uitbetaald?

Als de periode als ‘startende jeugdvereniging’ korter is dan zes maanden wordt het volledige toelagebedrag (d.i. het aantal maanden als startende jeugdvereniging maal 125 euro) uitbetaald bij toekenning van de toelage als startende jeugdvereniging.

Als de periode als ‘startende jeugdvereniging’ langer is dan zes maanden wordt bij toekenning van de toelage 600 euro uitbetaald. Het resterende saldo wordt uitbetaald na een positieve tussentijdse evaluatie met het district. Deze evaluatie bevat ook een planning van de activiteiten voor de resterende maanden.

Bij wie kan je terecht voor meer informatie?

Meer informatie kan je verkrijgen op de Berchemse jeugddienst:
Lange Pastoorstraat 28
2600 Berchem-Antwerpen 
tel. 03 239 14 86 
jeugddienst.berchem@stad.antwerpen.be