Kristien Proost
Theatermonoloog op een loopband

Kristien De Proost van theatergezelschap Tristero brengt haar theatermonoloog 'Toestand' op een loopband. Een show vol humor en zelfspot.

Lize Spit
Spraakwater: Lize Spit

Elke eerste donderdag van de maand verandert bibliotheek Viswater in een gezellige woonkamer. Lize Spit bijt de spits af en vertelt over en leest voor uit eigen werk.

Districtscollege Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Sneeuwruimen
Hand met smartphone