Contacteer stad Antwerpen

Cultuuractiviteiten

Cultuuractiviteiten BZL

Alle diensten rond sport, cultuur, senioren en jeugd behoren vanaf heden tot het vrijetijdsteam van vrijetijdscentrum De Schelde. Zo kan u alles rond vrijetijdsbeleving op één plek vinden.

Voor meer informatie over culturele activiteiten binnen district Berendrecht-Zandvliet-Lillo kan u terecht op het vrijetijdscentrum.

Meer info
Vrijetijdscentrum De Schelde
De Keyserhoeve 66, 2040 Zandvliet
tel. 03 298 27 30
vrijetijdscentrumdeschelde@stad.antwerpen.be
www.vrijetijdscentrumdeschelde.be