Jeugdsubsidies

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo is een bruisend district. Verschillende verenigingen en bewoners dragen hiertoe hun steentje bij. Het district wil dan ook iedereen die zelf iets organiseert voor de jeugd een financieel duwtje in de rug geven. 

Om sociaal-culturele activiteiten voor de jeugd te stimuleren bestaan er zowel districtssubsidies als stadssubsidies.

Districtssubsidies 
Binnen het district bestaan er twee soorten subsidies om uw vereniging of project financieel te ondersteunen: 

 • Een werkingssubsidie is een bijdrage in de werkingskosten van een vereniging. De subsidie kan per vereniging maar één keer per werkingsjaar worden aangevraagd. Deze vindt u terug op de website van het vrijetijdscentrum

  Organisaties die een speelpleinwerking organiseren in het district kunnen een toelage aanvragen voor hun werking. Meer info vindt u in het bestand onderaan deze pagina.
   
 • Een projectsubsidie kan verleend worden voor projecten die de inwoners van Berendrecht-Zandvliet-Lillo als doelgroep hebben. Projecten die in aanmerking komen moeten voldoen aan een aantal criteria. Het reglement en bijbehorende documenten vindt u terug op de website van het vrijetijdscentrum.
   

Stadssubsidies
Binnen de stad Antwerpen bestaan er twee soorten subsidies om uw vereniging of project financieel te ondersteunen: 

 • Projectsubsidies: 
  Jongeren die een project willen organiseren kunnen deze subsidies bij de stad Antwerpen aanvragen. Meer info vindt u hier.
   
 • Vormingssubsidies
  Jongeren die een vorming ‘jeugdwerk’ hebben gevolgd, kunnen vormingssubsidies bij de stad Antwerpen aanvragen. Meer info vindt u hier.

 

Meer info

Vrijetijdscentrum De Schelde
De Keyserhoeve 66
2040 Zandvliet
tel. 03 298 27 30
vrijetijdscentrumdeschelde@stad.antwerpen.be