Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Kinderraad BZL

In de kinderraad kunnen kinderen van het vijfde en zesde leerjaar hun zegje doen over het jongerenbeleid van het district.

Driemaal per schooljaar vergaderen de kinderen van de kinderraad op het districtshuis. De leden van de kinderraad worden verkozen in elke school uit het district. Zij vertegenwoordigen de ideeën van de medeleerlingen. De kinderraad adviseert het beleid en kan tegelijkertijd in de praktijk de mogelijkheden én beperkingen van een adviesraad ondervinden. Samen denken ze na over wat er beter kan in het district en brainstormen ze ook over de invulling van de ‘doedag’ die jaarlijks plaatsvindt.

Meer info
Vrijetijdscentrum De Schelde
Antwerpsebaan 140
2040 Berendrecht
tel. 03 298 27 30
vrijetijdscentrumdeschelde@stad.antwerpen.be
www.vrijetijdscentrumdeschelde.be