Contacteer stad Antwerpen

Afbeelding '-Release ...' grijs-fuchsia vrachtwagen met dwarsopliggende fuchsia containerDries Luyten

- Release...

Op het kruispunt Schouwvegerstraat – Antwerpsebaan kan je een nieuw kunstwerk '- Release...' bewonderen.  Op zaterdag 11 februari huldigde het district, samen met kunstenaar Sergio De Beukelaer, het kunstwerk feestelijk in. 

In het district vind je op meerdere plekken kunstwerken. Denk maar aan De Monniken aan het woonzorgcentrum in Berendrecht, het Lauwke van ’t Licht in Lillo of de Minnepomp aan de Botermarkt in Zandvliet.

Het district wil naast de al bestaande kunstwerken ook een reeks nieuwe kunstwerken in de openbare ruimte plaatsen. Het eerste was het ‘DNA van de Polder’ ter gelegenheid van 900 jaar Berendrecht-Zandvliet. En nu komt er met ‘- Release…’  opnieuw een opvallend en modern kunstwerk bij. Het kunstwerk is geplaatst op het kruispunt Schouwvegerstraat – Antwerpsebaan. De Antwerpse kunstenaar Sergio De Beukelaer bleek de geschikte persoon om een kleurrijk en abstract kunstwerk voor het district te realiseren.

'- Release…' is een eigenzinnige interpretatie van enkele specifieke lokale thema’s die De Beukelaer inspireerden. De sculptuur toont een oplegger, een vertrouwde figuur in de nabije haven en industrie. De haaks liggende balk verwijst zowel naar de lading van de vrachtwagen – een container vol mogelijkheden die in de wereld losgelaten kunnen worden – alsook naar het vlakke polderlandschap. Als een felroze horizon verwelkomt het kunstwerk bewoners en bezoekers van het district. De titel van het werk is als een tekening: een korte lijn, drie stippen en een woord: verlossing, vrijlating. '- Release…' biedt een onverwachte interpretatie van de omgeving en beweegt je tot een andere manier van kijken.

Meer info

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo
tel. 03 298 27 38