5 grensovergangen afgesloten in Berendrecht en Zandvliet

Vijf grensovergangen met Nederland op Antwerps grondgebied zijn afgesloten door middel van containers. Door deze barrières wil de politie het aantal mensen dat zonder reden de grens oversteekt zoveel mogelijk beperken.

De volgende grensovergangen werden gesloten:

  • Weeltjens
  • Antwerpsebaan
  • Koeleweg
  • Grote Stoppelbergen
  • Kalmthoutsebaan

De grensovergang aan de Hollandseweg en de autostrade A12 blijft wel beschikbaar voor essentiële verplaatsingen van inwoners van Berendrecht en Zandvliet. De politie zal hierop toezien.
 

Sneller de grens over met vignet

Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen kunnen een vignet gebruiken om sneller de grens tussen België en Nederland te passeren. Het vignet dient om te voorkomen dat grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen worden opgehouden bij de grens. Dit vignet kan enkel door hen worden gebruikt.

Het vignet COVID19, om op een prioritaire manier de Belgische grens over te steken, kan u van de website van het Nationaal Crisiscentrum downloaden. Daar staat de werkwijze van het vignet vermeld en kan u lezen met welke specifieke maatregelen grensarbeiders rekening moeten houden.

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!