Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Wachtdok ZandvlietTeam Mer

Aanleg wachtdok aan de Schelde-Rijn-verbinding in Zandvliet

Om het vrachtverkeer per binnenschip van en naar de Antwerpse haven te bevorderen, willen De Vlaamse Waterweg en het Havenbedrijf Antwerpen samen een nieuw wachtdok bouwen voor binnenschepen. Om de mogelijke effecten van dit project op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een project-milieueffectenrapportage opgestart. 

Om een omgevingsvergunning te kunnen aanvragen, moeten er eerst een aantal stappen van de milieueffectenprocedure doorlopen worden. De Vlaamse Waterweg en het Havenbedrijf Antwerpen kiezen ervoor om het dossier zo breed mogelijk bekend te maken en de burger zo goed mogelijk in te lichten.

Zij hebben hiervoor een ontwerp-aanmelding en verzoek tot scopingadvies opgemaakt, die u terugvindt in bijlage. Als burger krijgt u de kans om input te geven over de beoordeling van de effecten van het dok op onder meer geluid, lucht, mobiliteit, natuur en gezondheid. ​

Eventuele vragen en/of opmerkingen over dit advies kunnen tot 1 juni 2020 overgemaakt worden op volgende e-mailadressen:

mer@Vlaanderen.be

joke.verstraelen@vlaamsewaterweg.be

secretariaat_CA/PD@portofantwerp.com

 

 

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!