Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Fietsers in een groene weideDe Nieuwe Rand

De Nieuwe Rand - Samen naar morgen

De Nieuwe Rand is een project dat de mobiliteit, leefkwaliteit en klimaatvriendelijkheid in de oostrand van Antwerpen wil verbeteren. Tijdens de infomarkten in september kom je alles te weten over het onderzoek en kan je feedback geven.

De Nieuwe Rand focust op het oostelijk deel van de rand rond Antwerpen. Het is een onderdeel van het Toekomstverbond uit 2017 waarmee de Vlaamse overheid, de stad Antwerpen, het Havenbedrijf Antwerpen en de burgerbewegingen stRaten-generaal, Ademloos en Ringland, een vlot bereikbare en leefbare Antwerpse regio willen realiseren.

Inwoners, burgerbewegingen, middenveld en experts bekijken samen hoe de mobiliteit, leefkwaliteit en de klimaatvriendelijkheid kan worden verbeterd. Zo wordt er onderzocht hoe de A12 en E313 beter kunnen functioneren, maar ook of de aanleg van de A102 en de NX kan bijdragen tot een betere mobiliteit. Even belangrijk is het onderzoek naar sterkere openbaar vervoer-, fiets- en wandelnetwerken, grotere natuur- en bosgebieden, en het behoud van ruimte voor landbouw.

Sluipverkeer vermijden

Specifiek voor Berendrecht-Zandvliet-Lillo wordt er gekeken naar het sluipverkeer van en naar de haven. Het vrachtverkeer dat in de woonkern van het district terecht komt zorgt voor overlast en creëert onveilige situaties. Het project zal onderzoeken hoe aanpassingen aan de A12 dit probleem kunnen oplossen. Ook wordt er gekeken naar hoe de omgeving fietsvriendelijker gemaakt kan worden.

Ontdek alle scenario's

Na een verkenningsfase ligt nu een onderzoeksnota klaar waarin de verschillende oplossingen en onderzoeksmethoden worden voorgesteld. Tijdens infomarkten krijg je de kans om deze in te kijken, vragen te stellen en feedback te geven.

Data infomarkten

  • 12 september - Schoten - CC De Kaekelaar, Sint-Cordulastraat 10
  • 13 september - Brasschaat -  Gemeentehuis, Verhoevenlei 11
  • 14 september - Wommelgem - Theaterzaal, Brieleke 16
  • 15 september - Ekeren - De Akerzaal van Ekers Hof, Groot Hagelkruis 6
  • 20 september - Stabroek - zaal Jos, Kerkstraat 89

Telkens doorlopend van 16.30 tot 20.30 uur.

Vanaf maandag 12 september kan je de onderzoeksnota ook inkijken in het districtshuis van Berendrecht-Zandvliet-Lillo en op www.denieuwerand.be.

Lees de nota

Geef je mening

Van 12 september tot en met 11 oktober kan je feedback geven op de voorgestelde oplossingen en de manier waarop het onderzoek zal verlopen.

Mail jouw reactie door naar denieuwerand@vlaanderen.be of bezorg deze schriftelijk tot uiterlijk 11 oktober ten aanzien van ir. Eva Van den Bossche op het volgende adres: Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113 bus 41 2018 Antwerpen.