Extra containerbehandelingscapaciteit Havengebied Antwerpen

De Vlaamse overheid zoekt bijkomende mogelijkheden voor de behandeling van containers in het havengebied van Antwerpen. Parallel hiermee bekijkt men hoe logistiek-industriële gronden ontwikkeld kunnen worden en op welke manier het verkeer via de weg, het water en het spoor op het hoofdwegennet kan aantakken. Deze zoektocht verloopt via de procedure van de 'complexe projecten.'

In het afgelopen jaar werd uitgebreid onderzoek gevoerd naar acht mogelijke alternatieven voor extra containerbehandelingscapaciteit. Toen op 17 januari 2018 de onderzoeksresultaten werden bekend gemaakt, werd snel duidelijk dat bijkomend onderzoek zich opdrong. Daarom werd er een tussennota, welke u in bijlage vindt, opgesteld die verschillende onderzochte bouwstenen bundelt in een negende alternatief. De tussennota geeft aan wat bijkomend onderzocht moet worden en wat de te onderzoeken effecten van dit alternatief zijn.

Van 10 juli tot 19 augustus kan u de tussennota tijdens de openingsuren van de loketten in het districtshuis Berendrecht inkijken of hieronder downloaden. 

Opmerkingen

Uw opmerkingen kan u schriftelijk indienen tot uiterlijk 19 augustus 2018 naar : 

Reginald Loyen
Afdeling Beleid
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Albert II-laan 2, bus 2
1000 Brussel

of mailen naar: eca@mow.vlaanderen.be

Meer info

http://www.extracontainercapaciteitantwerpen.be

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!