oudejaarsfuif

Gezocht: organisatoren oudejaarsfuif

Het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo erkent het recht op fuiven voor en door jongeren. Jaarlijks ging er de oudejaarsfuif 'Borderland NYE' door, maar de organisatoren hiervan gaven aan dat zij dit jaar geen editie zullen voorzien. Het district is daarom op zoek naar nieuwe organisatoren!

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo hecht veel belang aan het feit dat jongeren op een veilige manier en dichtbij huis oudejaar moeten kunnen vieren. Hiervoor lanceert het district een oproep naar nieuwe organisatoren om deze oudejaarsfuif te organiseren! 

Omdat de kosten voor de organisatie van een fuif hoog oplopen, heeft het district beslist om de fuiforganisatoren financieel te ondersteunen.

Voorwaarden

Wie komt in aanmerking?

 • Elke erkende vereniging die actief is op het grondgebied van district Berendrecht-Zandvliet-Lillo.
 • Individuele personen (minimaal 3) die in Berendrecht-Zandvliet-Lillo wonen.
 • De verantwoordelijke van de organisatie is minstens 18 jaar.

Verantwoordelijkheid

De fuif richt zich qua publieksbereik op lokale jongeren. De verantwoordelijke van de fuif is minimum 18 jaar en is tijdens de fuif steeds aanwezig.

Locatie

 • De fuif moet doorgaan op het grondgebied van district Berendrecht-Zandvliet-Lillo.
 • De organisatie voorziet zelf in een geschikte locatie.
 • De fuif staat open voor alle jongeren. Privéfeesten komen dus niet in aanmerking. De openbaarheid moet blijken uit de manier waarop publiciteit gemaakt wordt.

Communicatie

 • Affiches worden gehangen aan de aanplakborden van het district en het plakreglement wordt gerespecteerd.
 • Het sponsorlogo van het district wordt mee opgenomen in de communicatieproducten.

Verzekering

 • De wetgeving moet gerespecteerd worden (o.a. rookverbod in zalen, maximum toegelaten dB, geen alcoholische dranken schenken aan jongeren onder de 16 jaar).
 • District Berendrecht-Zandvliet-Lillo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen en schade tijdens de fuif. De organisatie sluit een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen af.

Procedure

Kandidatuur stellen

Kandidaturen kunnen tot en met maandag 5 augustus worden binnengebracht bij vrijetijdscentrum De Schelde, De Keyserhoeve 66, 2040 Zandvliet of via mail naar vrijetijdscentrumdeschelde@antwerpen.be. Elke kandidatuur wordt vergezeld van volgende formulieren:

 • Een conceptvoorstel van de fuif (aantal bezoekers, locatievoorstel, muziekprogramma, ...).
 • Een begroting van de fuif.
 • Een lijst van de organisatoren van de fuif.
 • Een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager.

Toekenning van de fuif

Alle kandidaturen worden besproken door het districtscollege en de jeugdraad van Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Ten laatste september zal de definitieve organisator bekend gemaakt worden. Het effectieve subsidiebedrag wordt bepaald na ontvangst van het concept en de begroting van de fuif.

Meer info

Vrijetijdscentrum De Schelde
De Keyserhoeve 66, 2040 Antwerpen
03 298 27 30
vrijetijdscentrumdeschelde@antwerpen.be

 

 

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!