Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Een bezoeker vormt een hart met haar handen tijdens een concert.Anthony Delanoix

Gezocht: organisatoren oudejaarsfuif

Jongeren hebben het recht om veilig en dichtbij huis oudejaar te vieren. Daarom lanceert district Berendrecht-Zandvliet-Lillo een oproep naar organisatoren om een oudejaarsfuif te organiseren.

Het district Berendrecht Zandvliet Lillo erkent het recht op fuiven voor en door jongeren. Tijdens oudejaarsnacht nemen we afscheid van het voorbije jaar en gaan we al feestend het nieuwe jaar in. 

Het district hecht veel belang aan het feit dat jongeren op een veilige manier en dichtbij huis oudejaar moeten kunnen vieren. Daarom lanceert het district een oproep naar nieuwe organisatoren om deze oudejaarsfuif te organisere (onder voorbehoud van de coronamaatregelen).

Omdat de kosten voor de organisatie van een fuif hoog oplopen, heeft het district beslist om de fuiforganisatoren financieel te ondersteunen.

Voorwaarden

Wie komt in aanmerking?

 • Elke erkende vereniging die actief is op het grondgebied van district Berendrecht-Zandvliet-Lillo.
 • Individuele personen (minimaal 3) die in Berendrecht-Zandvliet-Lillo wonen.
 • De verantwoordelijke van de organisatie is minstens 18 jaar.

Verantwoordelijkheid

De fuif richt zich qua publieksbereik op lokale jongeren vanaf 16 jaar. De verantwoordelijke van de fuif is minimum 18 jaar en is tijdens de fuif steeds aanwezig.

Locatie

 • De fuif moet doorgaan op het grondgebied van district Berendrecht-Zandvliet-Lillo.
 • De organisatie voorziet zelf in een geschikte locatie.
 • De fuif staat open voor alle jongeren. Privéfeesten komen dus niet in aanmerking. De openbaarheid moet blijken uit de manier waarop publiciteit gemaakt wordt.

Communicatie

 • Affiches worden gehangen aan de aanplakborden van het district en het plakreglement wordt gerespecteerd.
 • Het sponsorlogo van het district wordt mee opgenomen in de communicatieproducten.

Verzekering

 • De wetgeving moet gerespecteerd worden (o.a. rookverbod in zalen, maximum toegelaten dB, geen alcoholische dranken schenken aan jongeren onder de 16 jaar).
 • District Berendrecht-Zandvliet-Lillo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen en schade tijdens de fuif. De organisatie sluit een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen af.

Procedure

Kandidatuur stellen

Kandidaturen kunnen tot en met vrijdag 25 juni worden binnengebracht bij vrijetijdscentrum De Schelde, De Keyserhoeve 66, 2040 Zandvliet of via mail naar vrijetijdscentrumdeschelde@antwerpen.be. Elke kandidatuur wordt vergezeld van volgende formulieren:

 • Een conceptvoorstel van de fuif (aantal bezoekers, locatievoorstel, muziekprogramma, ...).
 • Een begroting van de fuif.
 • Een lijst van de organisatoren van de fuif.
 • Een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager.

Toekenning van de fuif

Alle kandidaturen worden besproken door het districtscollege en de jeugdraad van Berendrecht-Zandvliet-Lillo. In augustus zal de definitieve organisator bekend gemaakt worden. Het effectieve subsidiebedrag wordt bepaald na ontvangst van het concept en de begroting van de fuif.

Meer info

Vrijetijdscentrum De Schelde
De Keyserhoeve 66, 2040 Antwerpen
03 298 27 30
vrijetijdscentrumdeschelde@antwerpen.be