Haventracé: districtsraad stelt maatregelen voor

Het 'Toekomstverbond' moet de verkeersknoop in en rond Antwerpen ontwarren. De Vlaamse minister voor Mobiliteit en Verkeer gaf daarom de opdracht om een gedragen Haventracé uit te werken. Belangrijke thema's zijn mobiliteit, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit in de Antwerpse regio.

Het Haventracé omvat de route E34 West – R2 – A12 en de aan te leggen A102 met inbegrip van de aansluiting op de E34/E313 Oost.

De opdracht gaat over de infrastructuur maar ook over de leefbaarheid, de ruimtelijke kwaliteit en mobiliteit. Het is noodzakelijk dat de 'modal shift' wordt gerealiseerd. Dat betekent het vervangen van een deel van het vervoer over de weg door andere vormen van vervoer, bijvoorbeeld per spoor en per schip. 

De districtsraad van Berendrecht – Zandvliet – Lillo is actief betrokken bij de uitwerking van het Haventracé, in het bijzonder bij het deeltraject A12 Noord (met onder andere de verbindingen richting Ekeren/Stabroek) tot aan de Nederlandse grens.

In de toekomst is het mogelijk dat er nog meer verkeer op de noordelijke route zal rijden. De districtsraad waakt erover dat de hinder voor de dorpen wordt opgevangen door een geheel van maatregelen en projecten.

In dit verband heeft de districtsraad al een aantal concrete maatregelen voorgesteld:

 • De  geluids- en visuele hinder moet beperkt worden. Dit zou moeten gerealiseerd worden vooraleer de grote werken in andere deelgebieden van de stad van start gaan.
 • De aanleg van een snelbusstrook op de A12 richting Antwerpen.
 • De mogelijkheid bekijken om een sneltrein / tram naar Antwerpen te realiseren voor de verkeersstromen vanuit Nederland naar Antwerpen.
 • Een oprit A12 in Zandvliet aanleggen richting Antwerpen.
 • Een Park & Ride aanleggen aan het op- en afrittencomplex Berendrecht.
 • Het inhaalverbod van vrachtwagens + 3,5 ton is essentieel en moet streng gehandhaafd worden.
 • Realisatie van een fietsostrade noord, omgeving A12, traject Antwerpen / Bergen op Zoom.
 • Een extra rijstrook in beide richtingen tussen knooppunt Stabroek en de aansluiting op de A12 en de Antwerpse ring aanleggen.
 • Een snelle waterbus creëren van aanlegsteiger Derde Weg of Sint-Jan Baptiststraat met één halte aan de overzijde van het kanaaldok en vervolgens rechtstreeks naar het Eilandje met aansluiting op Noorderlijn (tram 7).
 • De fietsverbinding van Stabroek richting Noordlandbrug in Zandvliet en de aanlegsteiger in Berendrecht verbeteren.
 • Een fietserstunnel onder de Schelde aanleggen.
 • Een fietserstunnel met helling aan het nieuwe Tijsmanstunnelcomplex aanleggen.
 • Beter openbaar vervoer in de dorpen realiseren.

Meer info

districtshuis, Antwerpsebaan 140, Berendrecht
tel. 03 289 28 00
district.berendrechtzandvlietlillo@stad.antwerpen.be
 

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!