BASF

Mogelijke geluidshinder in Zandvliet door funderingswerken

Op maandag 23 oktober starten de funderingswerken voor de bouw van een nieuwe opslagtank op de site van BASF. Die brengen mogelijk geluidshinder met zich mee in de omgeving van Zandvliet.

De funderingswerken bestaan uit het in de grond kloppen of heien van palen. Dat is nodig om de stabiliteit van de tank te verzekeren. Helaas komt er luidruchtige apparatuur aan te pas. Wanneer de heihamer de palen in de grond slaat, klinkt er een ritimisch gebonk.

De werken duren uiterlijk tot midden december. Er zal gewerkt worden op weekdagen tijdens de daguren.

BASF verontschuldigt zich bij voorbaat voor de mogelijke hinder. Bij vragen of opmerkingen kan u steeds contact opnemen met de communicatiedienst van BASF.

Meer info

BASF
infonummer 00800 22 73 46 36
communicatiedienst@basf.com
 

 

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!