Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Decoratief beeld

Online infomoment werken Emelinusstraat en Pootersstraat

Stad Antwerpen en district Berendrecht-Zandvliet-Lillo plannen een heraanleg van de Emelinusstraat en de Pootersstraat in het kader van het project 'Antwerpen breekt uit'. Tijdens een infosessie op donderdag 27 mei worden de plannen toegelicht.

De stad Antwerpen en district Berendrecht-Zandvliet-Lillo willen hun straten klaar maken voor de toekomst door meer ruimte te creëren voor water en groen via het onthardingsproject ‘Antwerpen Breekt Uit’. De Emelinusstraat en de Pootersstraat komen in september aan bod. Voor de start van de heraanleg van deze straten worden er in juni nog nutswerken uitgevoerd.

In de eerstvolgende 2 jaar volgen dan:

  • de Varendonckstraat;
  • de Van der Sterrestraat;
  • de Waltmanstraat;
  • de Abtenstraat;
  • de Gillis Damaesstraat (gedeelte ten zuiden van de Van Couwervenstraat).

In 2023 en 2024 volgen de andere straten ten oosten van de bib Viswater in deze wijk.

Wat is ontharden?

Ontharden betekent een onnodig verhard oppervlak, zoals een deel van een plein of een verharde weg, vervangen door een groen oppervlak dat water doorlaat. Grijze stenen maken plaats voor groene vakken met een boom, struiken of bloemen.

Door ontharding kan er meer regenwater infiltreren in de bodem. Hierdoor wordt de riolering minder belast en daalt de kans op wateroverlast. Bovendien worden de grondwaterreserves zo opnieuw aangevuld.

Kijk de plannen in en stel je vragen

Benieuwd naar de plannen? Tijdens een online infomoment op donderdag 27 mei om 19.30 uur worden de plannen van de Emelinusstraat en de Pootersstraat toegelicht. Je krijgt er meer informatie over de nutswerken en de heraanleg van de straten. Tijdens de sessie kan je ook vragen stellen.

Je kan deelnemen aan het infomoment via de knop hieronder. Het infomoment start om 19.30 uur. Je kan 10 minuten vooraf de link openen. Je wordt dan toegelaten tot de sessie.

Online infomoment

Meer info

Districtshuis Berendrecht - communicatiedienst
tel. 03 289 28 14
district.BerendrechtZandvlietLillo@antwerpen.be