Shutdown van de BASF-steamcracker

Vanaf 2 mei tot 15 juni zal de BASF-steamcracker stilgelegd worden naar aanleiding van het zesjaarlijks onderhoud. Hierdoor zal er vaker gefakkeld worden.

De steamcracker is het kloppend hart van BASF Antwerpen. De installatie is 25 jaar jong en is dankzij ontelbare investeringen nieuwer en moderner dan ooit. Net zoals een auto regelmatig een onderhoudsbeurt nodig heeft, wordt de steamcracker ook iedere 6 jaar onder handen genomen.

Hierdoor zal er vaker gefakkeld worden. Fakkelen voorkomt dat er schadelijke stoffen in de lucht terechtkomen door procesgassen te verbranden op een veilige en milieuvriendelijke manier. De fakkel zal branden:

  • mogelijks beperkt bij het uit bedrijf gaan vanaf 29 april;
  • bij de stillegging overdag van 2 tot 4 mei;
  • tijdens de spoelactiviteiten tot half mei;
  • bij opstart in de tweede helft van juni. Eerst beperkt bij het op druk brengen van de instalaltie, vervolgens drie à vier dagen heviger bij het opstarten van de installatie.

BASF zal er alles aan doen om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Op de webpagina van BASF kan u veelgestelde vragen over fakkelen en eventuele nieuwsupdates raadplegen. Ook de laatste editie van burenmagazine 'Zij aan Zij' is hierop raadpleegbaar met een groot artikel over de shutdown.

Meer info

Bureninfolijn 00800 - 227 346 36 (24/7 beschikbaar)
communicatiedienst@basf.com


 

 

 

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!