Seveso alarm

Test Seveso sirene op donderdag 5 april

Op de eerste donderdag van elk trimester, tussen 11.45 uur en 13.15 uur, voert het Crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken) een geluidstest uit van het sirenenetwerk.

Dit netwerk van sirenes rond de Seveso- en nucleaire sites vormt één van de kanalen van de overheden om de bevolking in noodsituaties te alarmeren en ertoe aan te zetten de juiste reflexen aan te nemen: naar binnen gaan en de aanbevelingen opvolgen.

Data testen

  • 5 april
  • 5 juli
  • 4 oktober

Op het ogenblik van de test zal elke sirene een alarmsignaal genereren. Dit is een gemoduleerde schelle toon die na een korte onderbreking wordt herhaald. Uit de luidsprekers van de sirene klinkt dan de gesproken boodschap: 'Proefsignaal'.

Na deze testen houdt het sirenenetwerk op te bestaan.

Andere kanalen

Naast deze sirenes zijn er andere kanalen om de bevolking te alarmeren. Eén van deze kanalen is via een telefonische oproep, SMS of sociale media door middel van het systeem BE-Alert.

Wenst u via andere kanalen dan de sirenes verwittigd te worden, dan kan u zich inschrijven op http://www.be-alert.be.

Vragen ?

http://www.crisiscentrum.be
alerte@ibz.fgov.be
0800 94 113 (tijdens de week van de test van 9 - 16 uur) gratis

 

 

 

 

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!