Contacteer stad Antwerpen

Straatactiviteiten en projecten in Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Wil je een leuke activiteit in jouw buurt organiseren? Wil je jouw buren uitnodigen voor een straatfeest? Of een speelstraat organiseren voor de kinderen in jouw straat? Het district ondersteunt je daarbij met een ondersteuning.

Welke activiteiten komen in aanmerking?

Een activiteit is een kortdurend, openbaar, samenhangend en buurtgericht initiatief. Bijvoorbeeld een straatfeest met uw buren, een barbecue, een nieuwjaarsdrink voor de buurt, zijn activiteiten om het samenleven in de buurt te verbeteren en de buren actief te laten deelnemen aan de samenleving. 

De activiteit kan doorgaan op het openbaar domein (straat, stoep of plein) of op privédomein (op een oprit, in een tuin of een zaal)

Welke ondersteuning kan je aanvragen?

De ondersteuning bedraagt maximum 300 euro per aanvraag. 
 

Welke voorwaarden gelden er?

  • Eenzelfde aanvrager kan maximum 2 keer per jaar een activiteitstoelage indienen.
  • De activiteit moet plaatsvinden in het Berendrecht-Zandvliet-Lillo.
  • Individuele bewoners, bewonersgroepen en buurtcomités kunnen een aanvraag indienen. 
  • De aanvraag moet minimum 6 weken op voorhand gebeuren. Je kan ook logistieke ondersteuning (materiaalboxen met tafels, stoelen,...) aanvragen.
  • De aanvraag gebeurt via de databank voor verenigingen
  • Je maakt jouw actie bekend in de buurt. Bij een straatactiviteit moeten alle bewoners uitgenodigd worden. 
  • Je vermeldt de steun van het district en gebruikt het logo van het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo. 
  • Je ontvangt de toelage nadat je de gemaakte kosten hebt aangetoond.​
     

Ondersteuningsreglement

Uitgebreide info vind je hier

Meer info

Buurtmakers district Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Shana Callaij
ondersteuning.bzl@antwerpen.be
tel. 0473 83 63 34