Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Foto Google Maps Zevensterstraat
Luchtfoto van Viswater Oost
Heraanleg Viswater Oost

De stad Antwerpen en district Berendrecht-Zandvliet-Lillo willen hun straten klaarmaken voor de toekomst door meer ruimte te creëren voor water en groen via het onthardingsproject 'Antwerpen Breekt uit'. De komende jaren zullen heel ...

Rotonde Steenovenstraat in Berendrecht
De Bosstraat wordt volledig vernieuwd.
Heraanleg Bosstraat

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo vernieuwt de Bosstraat in samenwerking met Water-link en Aquafin. De riolering wordt vervangen door een gescheiden stelsel. De voetpaden en de straat worden volledig aangepakt.

Ineos
Beeld over toekomstig Lillo - Masterplan
Masterplan Lillo: heropbouw Fort Lillo

Fort Lillo is een restant van de (voormalige) polderdorpen op de Rechterscheldeoever. Met het Masterplan Lillo wil de stad het landschap, de beleving en de cultuurhistorie van het fort verbeteren voor bewoners en bezoekers. Hiervoor wordt het Fo...