Contacteer stad Antwerpen

Molengeest
Scheldelaan wegenwerken
Wegenwerken Scheldelaan

Netbeheerder Elia startte in september met de voorbereidende werken voor de aanleg van een ondergrondse kabel tussen het hoogspanningsstation van ...

Luchtfoto van Viswater Oost
Heraanleg Viswater Oost

De stad Antwerpen en district Berendrecht-Zandvliet-Lillo willen hun straten klaarmaken voor de toekomst door meer ruimte te creëren voor water en groen via het onthardingsproject 'Antwerpen Breekt uit'. De komende jaren zullen heel ...

Ineos
Beeld over toekomstig Lillo - Masterplan
Masterplan Lillo: heropbouw Fort Lillo

Fort Lillo is een restant van de (voormalige) polderdorpen op de Rechterscheldeoever. Met het Masterplan Lillo wil de stad het landschap, de beleving en de cultuurhistorie van het fort verbeteren voor bewoners en bezoekers. Hiervoor wordt het Fo...