Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

beeld bij verhaallijn 1: de dorpen op het landschap

De dorpen op het landschap

Een eerste verhaallijn uit de structuurschets Berendrecht - Zandvliet.

Wat als we niets doen?

De dorpen Berendrecht en Zandvliet liggen op een bijzondere plaats: op de overgang van de vallei van de Schelde en de zandrug van de Brabantse Wal. De kwaliteit van de verschillende landschapstypes verlaagt door versnippering van de gronden, infrastructuurwerken, het uitdijen van de bebouwing en een tanende landbouw. De biodiversiteit neemt af door het gebrek aan landschappelijke verbindingen. De klimaatverandering brengt meer water naar de dorpen en de facturen voor leidingen en pompen drukken steeds zwaarder op de overheidsuitgaven. Boeren gooien de handdoek in de ring want landbouw is niet langer rendabel, de braakliggende gronden worden enkel gebruikt voor hobbylandbouw of liggen te prooi aan speculatie.

Acties en toekomst

De landschappen van Berendrecht en Zandvliet bepalen de identiteit van de dorpen. De landschappen worden daarom gekoesterd en waar nodig versterkt.

De ontbrekende verbindingen in het padennetwerk tussen de dorpen met hun karakteristieke ‘landschapskamers’ en omringende landschappen worden terug geactiveerd. In de kamers - dit zijn de grote open ruimtes tussen de woningen - is er plaats voor sport, spel en ontmoeting. De openheid, zichten en verbindingen van en tussen de kamers worden scherper zichtbaar gemaakt.

Het bekenlandschap wordt weer beleefbaar en bovengronds gehaald. Dit behoort immers ook tot het cultuurhistorisch erfgoed van de dorpen! Door de beken boven het peil van het Schelde-Rijnkanaal te houden, wordt het regenwater gewoon afgevoerd, zodat er minder moet gepompt worden. Dit bespaart kosten en zorgt er voor dat op de hoge delen meer regenwater wordt vastgehouden. Het vasthouden van regenwater middels retentie en infiltratie wordt gestimuleerd. Ook worden afspraken gemaakt over het ruimen van de grachten.

De open ruimte van de Kabeljauwpolder wordt voor landbouw behouden. Versnipperd gelegen kavels worden aaneengeschakeld en boeren krijgen de ruimte om te ondernemen. Opstallen worden transformeerbaar en mogen een andere functie krijgen. Daarnaast worden agrarische kavels gekoppeld aan de ontwikkeling van het recreatief netwerk. Er is ruimte voor alternatieve vormen van landbouw zoals plukboerderijen en zorgvuldig ingepaste collectieve moestuinen of paardenweides. Tot slot wordt er actief beleid gevoerd om de verbetering van de biodiversiteit in het gebied te bevorderen.

Meer info

Stadsontwikkeling - ruimtelijke ordening
Francis Wellesplein 1
2018 Antwerpen 
tel. 03 338 2327
ruimtelijkeplanning@stad.antwerpen.be