Budget district Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Elk jaar maakt het district een budget op voor het komende jaar. Bij het begin van een nieuwe legislatuur wordt ook een meerjarenplan opgemaakt voor 6 jaar, te beginnen vanaf het tweede jaar van de nieuwe legislatuur. In 2013 werd dus het ...