Contacteer stad Antwerpen

Ondersteuning voor senioren in Berendrecht-Zandvliet-Lillo

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo is een bruisend district. Verschillende verenigingen en bewoners dragen hiertoe hun steentje bij. Het district wil dan ook iedereen die zelf iets organiseert een duwtje in de rug geven. 

Het district wil socio-culturele evenementen voor senioren stimuleren. Erkende seniorenverenigingen kunnen hiervoor ondersteuning aanvragen. Binnen het district bestaan er twee soorten ondersteuning om uw vereniging of project financieel te ondersteunen:

  • Een werkingsondersteuning is een bijdrage in de werkingskosten van een vereniging. De ondersteuning kan per vereniging maar één keer per werkingsjaar worden aangevraagd. Deze vind je hier terug. 
     
  • Een projectondersteuning kan verleend worden voor projecten die de inwoners van Berendrecht-Zandvliet-Lillo als doelgroep hebben. Projecten die in aanmerking komen moeten voldoen aan een aantal criteria. Het reglement en bijbehorende documenten vind je hier terug.

Meer info

​Vrijetijdscentrum De Schelde
De Keyserhoeve 66
2040 Zandvliet
tel. 03 298 27 30 
vrijetijdscentrumdeschelde@stad.antwerpen.be