Contacteer stad Antwerpen

Seniorenraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo

De seniorenraad biedt 55-plussers de kans om op een structurele manier te participeren aan het beleid van het district.

De seniorenraad heeft een opdracht als adviesorgaan.

In de seniorenraad zetelen 55-plussers van verschillende seniorenverenigingen. De raad is ook toegankelijk voor individuen. Het doel van de raad is de belangenbehartiging van ouderen in het lokale beleid. Daarnaast is het ook een moment waarop de verschillende verenigingen met elkaar netwerken en hun jaar mee afstemmen. Ook het contact tussen verschillende lokale diensten, actoren en senioren uit het district is een waardevol aspect. 

Heb je interesse? Hoe deelnemen?

De seniorenadviesraad vergadert ongeveer 5 maal per jaar. In de raad zetelen leden uit de seniorenverenigingen, onafhankelijke personen met interesse voor seniorenbelangen en enkele professionelen binnen de plaatselijke seniorenwerking. Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen via onderstaand e-mailadres.

Contact

rick.devree@antwerpen.be (seniorenconsulent)

Ondersteunende dienst

Vrijetijdscentrum De Schelde
De Keyserhoeve 66
2040 Zandvliet 
tel. 03 298 27 30 
vrijetijdscentrumdeschelde@antwerpen.be