Contacteer stad Antwerpen

Sigrid Spinnox
Buurtfeest of straatfeest in Borgerhout waar je een subsidie voor kan aanvragenWim Hadermann

Straatmakers: straat- of buurtfeest aanvragen in Borgerhout

Wil je een straat- of buurtfeest organiseren? Dan kan je een toelage en/of logistieke ondersteuning krijgen van het district Borgerhout.

 

Subsidie voor een straatfeest 

Wat?
Elk jaar kan een bewoner of bewonersvereniging drie keer een toelage aanvragen bij district Borgerhout voor de ondersteuning van een straatfeest waarbij alle bewoners van de straat uitgenodigd worden.

Het reglement is geldig vanaf 1 april 2022 en kan je onderaan deze infofiche raadplegen. Lees dit grondig door voor je een toelage aanvraagt.

Voor wie?
Voor alle bewoners en buurtverenigingen van Borgerhout. 

Wanneer aanvragen?
Een Small toelage kan je doorlopend aanvragen:

 • tot uiterlijk 3 weken voor de activiteit wanneer je enkel financiële ondersteuning wenst;
 • tot uiterlijk 6 weken voor de activiteit wanneer je logistieke ondersteuning wenst of indien de straat dient afgesloten te worden.

Hoe aanvragen?
Je dient een aanvraag in via de databank voor verenigingen en vrijwilligers (de verenigingendatabank). Dit gebeurt volledig digitaal.

Toelagebedrag en logistieke ondersteuning

 • Maximaal drie keer per jaar een toelage van elk maximaal €200 per straat(deel) of bewonersgroep;
 • Maximaal twee keer per jaar kan de straat afgesloten worden;
 • Maximaal twee keer per jaar kunnen maximaal drie materiaalboxen ontleend worden.

Subsidie voor een buurtfeest 

Wat?
Een buurtfeest is een feest voor meerdere straten en/of een buurt. Dit is de standaard subsidie voor activiteiten of projecten die beperkt zijn in tijd (max. 1 dag).

 • Je kan maximaal 750 euro aanvragen bij het district Borgerhout.
 • Je kan deze subsidie 4 keer per jaar aanvragen. 
 • Als je 500 euro of minder aanvraagt, moet je voor de inhoudelijke en financiële verantwoording enkel 3 duidelijke sfeer- of overzichtsfoto's bezorgen.
 • Buurtverenigingen mogen jaarlijks maximaal 100 euro beheerskosten verbonden aan de bankrekening indienen.
 • Lees het reglement grondig om te weten wat wel en niet in aanmerking komt.

Voor wie?
Voor alle bewoners en buurtverenigingen van Borgerhout. 

Wanneer aanvragen?
Een aanvraag voor een Medium toelage wordt ingediend voor 1 februari, 1 april, 1 juni of 1 oktober voor evenementen die ten vroegste zes weken na deze uiterste indiendata starten.

Hoe aanvragen?
Je dient een aanvraag in via de databank voor verenigingen en vrijwilligers. Dit gebeurt volledig digitaal. Werk je met meerdere straten samen, aarzel dan niet op onze hulp in te roepen. Contacteer dan zeker team Borgerbouwers. 

Toelagebedrag en logistieke ondersteuning

 • Maximaal vier keer per jaar kan een toelage van maximaal €750 worden aangevraagd voor een buurtfeest;
 • Bij een buurtfeest wordt geen logistieke ondersteuning aangeboden. Wel kan je bij het district terecht voor ondersteuning in functie van de nodige aanvragen die je zelf dient te verrichten.

Reglementen 

Hulp nodig?

Heb je een vraag, neem dan contact met ons op:

Verwante info: