Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Borgerhout BewaartMonday

Borgerhout Bewaart & Littekens van Borgerhout

Borgerhout Bewaart is de erfgoedwebsite van het district. Hier bundelen we alle historische kennis en activiteiten rond de lokale erfgoedwerking. Onder de noemer 'Littekens van Borgerhout' focussen we op gevoelig erfgoed, zoals het koloniaal verleden en de Tweede Wereldoorlog. 

Borgerhout Bewaart

Zo heet de erfgoedwebsite van het district. De naam verwijst naar het belang van lokaal erfgoed en het blijvend aandacht schenken aan onze geschiedenis, op een participatieve en hedendaagse manier. 

De omslagfoto van deze website is ontworpen door artiest Monday Jr. Het beeld is een mix van archiefbeelden en hedendaagse portretten van Borgerhoutenaren.  

Wil je graag meer weten over de ruimere cultuurwerking in Borgerhout? Kijk dan eens hier.

Littekens van Borgerhout

Onze lokale erfgoedwerking focust op bewustwording en dialoog rond gevoelig erfgoed in het straatbeeld. 

Onder gevoelig erfgoed verstaan we geschiedkundige gebeurtenissen die de dag van vandaag diepe sporen nalaten. Denk aan globale feiten zoals WO I, WO II, het koloniaal verleden, het apartheidsregime..., maar ook heel lokaal zoals de slachtoffers van de opstand in de kaarsenfabriek Den Bougie. Vaak zijn die zaken eerder onzichtbaar in het straatbeeld, maar soms zijn ze ook heel erg verankerd bv. in de vorm van straatnamen.

De impact van die erfgoedsporen vandaag de dag en de menselijke verhalen die daarmee onlosmakelijk verbonden zijn, mogen we niet vergeten. Het district wil haar bewoners bewust maken van dit soms ook gecontesteerd erfgoed. Want de plek waar mensen wonen of werken is één die zo inclusief mogelijk moet zijn. Samen durven kijken naar en praten over lokaal erfgoed werkt hopelijk verbindend.

Koloniaal erfgoed

In Borgerhout verwijzen verschillende straat- en pleinnamen maar ook een gedenksteen tegen het districtshuis en een grafmonument op Silsburg naar het Belgisch-Congolese koloniale verleden. Ook de publieke verwijzingen naar Zuid-Afrikaanse generaals ten tijde van de Boerenoorlogen worden belicht. We maken bewoners bewust hiervan door historische kennis te verzamelen en door de kans te bieden in dialoog te gaan met elkaar tijdens verschillende activiteiten. 

Lokaal aan de slag gaan rond koloniaal erfgoed betekent dat er mogelijks emotionele discussies of meningen volgen. Dat kan en mag ook, mits op een respectvolle manier én steeds met aandacht voor de ander. In de aanpak van dit traject wil het district dan ook zo participatief mogelijk werken, onder meer door dialoog te stimuleren en inspraak te verzamelen. Alleen zo wordt Borgerhout nog meer op maat van al haar inwoners; jong en oud, met een migratieachtergrond en zonder. 

Overzicht programma 

 • Littekens van Borgerhout
  • Najaar 2021:
   • Dialoogtafels 'emotienetwerken' op 15 & 16 november 
   • Gespreksavond in Amor (De Roma) op 30 november: aftermovie
   • Thematafel & digitale leeslijsten in bib Vrede: meer info 
     
  • Lente 2022:
   • Rondleidingen met gids langs verschillende littekens in Borgerhout, te voet door Expeditie De Stad en met de fiets door Judith Elseviers, telkens met een nagesprek. 
   • Gespreksavond in Amor op 16 mei. 
   • Educatief aanbod i.s.m. Stampmedia voor secundair onderwijs in Borgerhout.
     
  • Lente 2023:
   • Inhuldiging nieuwe gedenksteen op het districtshuis, ter nagedachtenis aan slachtoffers van het koloniaal verleden. De keuze hiervoor is een concreet resultaat van het inspraaktraject. 
     
  • Lente 2024:
   • Gidsbeurten door Expeditie De Stad langs koloniaal erfgoed: op Erfgoeddag 21 april en Decolonial Europe Day 9 mei. 
   • Plaatsing van infobordjes op 5 relevante locaties (straat of plein); deze geven duiding bij de plaatsnamen of objecten in kwestie en zijn eveneens een concreet resultaat van de eerdere inspraakmomenten. 
     
 • Historische kennis
  • Koloniaal erfgoed:
  • Tweede Wereldoorlog:
   • Historica Hazel Waeterschoot deed bijkomend historisch onderzoek en schreef de artikels over de Roma gemeenschap en over de verschillende nationaliteiten in Borgerhout tijdens de bezetting. 

Meer info

Vragen of opmerkingen zijn welkom bij cultuurantenne.borgerhout@antwerpen.be of 03 338 18 14.