TarmacadamVictoriano Moreno

Niet-districtsgebonden subsidies

U kan voor uw projecten beroep doen op de verenigings- en projecttoelagen die het district Borgerhout voorziet, maar er zijn nog organisaties en instellingen die verschillende vormen van ondersteuning  bieden. Hierbij een overzicht:

Cultuursubsidies stad Antwerpen

Het subsidiebeleid van de stad Antwerpen is onderdeel van het decreet lokaal cultuurbeleid in zoverre het cultuurparticipatie bevordert en vorm geeft aan een geïntegreerd kunstenbeleid.

Alle informatie en mogelijkheden

Subsidies bij Fameus

Fameus vzw is een professionele organisatie die alle amateurkunstenaars of -verenigingen in Antwerpen en haar districten wil inspireren,  stimuleren én ondersteunen. Fameus heeft een fonds voor talentontwikkeling, zowel voor projecten als werkingen.

Alle informatie en richtlijnen

Subsidies bij Vlaanderen

Vlaanderen subsidieert in 2018 en 2019 culturele projecten met een regionale uitstraling. Om in aanmerking te komen, moeten projecten gelieerd zijn aan kunsten, cultureel erfgoed, circus, lokaal cultuurbeleid, sociaal-cultureel volwassenenwerk, amateurkunsten of een combinatie hiervan. Feitelijke verenigingen en rechtspersonen kunnen een aanvraag indienen.

Alle informatie en richtlijnen

Subsidiewijzer Forum voor Amateurkunsten

Om de verschillende subsidiekanalen in Vlaanderen op het spoor te komen, kunnen individuele amateurkunstenaars, groepen en verenigingen beroep doen op de online subsidiewijzer van het Forum voor Amateurkunsten. Neem  zeker ook contact op met de subsidieverstrekker voor alle details inzake indienen en vereisten.

De subsidiewijzer

ABC van de vereniging

Wil u een subsidie aanvragen? In de infomap  'Abc van de vereniging' vindt u tips om een goede subsidieaanvraag op te maken.