ReuzenstoetTom Cornille

Verenigings- en projecttoelagen district Borgerhout

Op zoek naar een financieel duwtje in de rug voor uw project? In deze fiche vindt u een overzicht van mogelijke financiële ondersteuning door het district.

Verenigingstoelage district Borgerhout

Elk jaar geeft het district Borgerhout met deze verenigingstoelage een financiële ondersteuning tot 3.000 euro aan de werking van actieve Borgerhoutse verenigingen. De toelage wordt uiterlijk op 1 maart aangevraagd en dit voor het voorgaande kalenderjaar.

Alle informatie en richtlijnen

Projecttoelage district Borgerhout

Heeft u een goed idee voor een project in het district? Vraag dan een projecttoelage. Het district geeft financiële ondersteuning aan projecten die gericht zijn op jongeren, op sport, op senioren, op cultuur en gemeenschapsvorming en aan buurtfeesten met een bereik groter dan twee straten. Belangrijk is dat het project plaatsvindt in Borgerhout. U kan een toelage aanvragen als individu of u kan dit doen vanuit uw vereniging.

Alle informatie en richtlijnen