Start werken Bothastraat op 27 februari

Het district wil de aansluiting van de Bothastraat met de Turnhoutsebaan verkeersveiliger maken. Bovendien worden de voetpaden breder gemaakt en komen er voetpaduitstulpingen aan ieder kruispunt. Het nieuwe profiel zal ook het foutparkeren beletten. 

De Bothastraat wordt heraangelegd tussen de Turnhoutsebaan en de Kattenberg. De werken starten op maandag 27 februari en duren tot woensdag 31 mei 2017, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Rijrichting Kattenberg tijdelijk omgekeerd

De Bothastraat zal niet toegankelijk zijn voor verkeer vanaf de Turnhoutsebaan tot aan het kruispunt met de Kattenberg. In de Kattenberg wordt de rijrichting omgekeerd zodat het verkeer vlot de wijk kan verlaten. Tijdens de werken rijdt het verkeer in de Kattenberg dan van de Bothastraat in de richting van de Generaal Eisenhowerlaan.

Plaatselijke leveringen zijn mogelijk mits voorafgaande afspraken met de aannemer.

Verdere stappen

In een eerder getoond plan was ook de heraanleg van de Bothastraat tussen de Kattenberg en het Krugerplein voorzien. Na overleg met de bewoners besliste het districtscollege dit deel van de werken voorlopig niet uit te voeren. Het districtscollege zal nu in overleg met de bewoners bekijken of dit stuk kan uitgevoerd worden met meer aandacht voor de verkeersveiligheid en voor de parkeer- en bomenbalans.

Meer informatie

Wijkoverleg Borgerhout
tel. 03 633 85 17, wijkoverleg.borgerhout@stad.antwerpen.be

5 reacties op dit artikel:
Jouw avatar
patrickswenters

Weet er iemand waar we tijdens de werken aan onze straat ons huisvuil moeten zetten?

Jouw avatar
GUYDIELS

De rijrichting in de Kattenberg is van de Drink naar de Bothastraat tijdelijk omgedraaid. Toch schept dit problemen en is levensgevaarlijk daar vele bestuurders zich daar niet aanhouden waardoor je een auto uit de andere richting ziet aankomen, vooral personen die parkeren onder de grote appartementsblok van de Vincottestraat. Bestaat er de mogelijkheid om meer de politie te laten controleren en zeker de borden dat die steeds juist staan daar het gene aan de drink steeds schuin getrokken wordt.

Jouw avatar
Stad_Antwerpen

Beste Patrick, normaal moet de aannemer een brief bezorgen aan de bewoners waarin staat waar ze hun huisvuil moeten aanbieden, dus best even contact opnemen met het Wijkoverlegteam via tel. 03 633 85 17, wijkoverleg.borgerhout@stad.antwerpen.be.

Jouw avatar
piet.mercelis

Gisteren stond op de hoek van Drink en Kattenberg de oranje pijl met wegomlegging gericht op de Kattenberg. Zeer verwarrend. Kattenberg is ondertussen ook sluipweg om verkeerslicht Turnhoutsebaan/Drink te vermijden.

Jouw avatar
GUYDIELS

Op één dag na zijn we nu een week verder. Nog steeds geen reactie hier en in de straat niet veel beter. Dan vraag ik me af wat het nut hier is van onze reacties............