Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Corona-ondersteuning voor verenigingen

Afgelopen zomer werd er een corona-impactbevraging verstuurd naar al de Borgerhoutse verenigingen, voor de periode van maart t.e.m. juli 2020. Uit de antwoorden van deze bevraging trok het district een aantal conclusies, en gezien de beperkte beschikbare middelen (55.000 euro) kiest district Borgerhout ervoor om een ondersteuning te bieden voor situaties waar hogere overheden geen subsidiekanaal voor geopend hebben.

De ondersteuning voor Borgerhoutse verenigingen zal bestaan uit:

  • Huurondersteuning bij huur van een pand op de private markt
  • Eenmalige impulsondersteuning voor een veilige heropstart tot 150 euro per vereniging (vb. aankoop ontsmettingsmateriaal)
  • Creëren van podiumkansen (vb. torensessies, dansinitiaties en/of muziek op pleinen en aan serviceflats, ...) 
  • Eenmalige ondersteuning voor socio-culturele verenigingen die hun leden financieel/materieel ondersteunden (max. 750 euro voor een feitelijke vereniging en max. 1.500 euro voor een vzw)
  • Eenmalige extra ondersteuning voor jeugdverenigingen die afgesproken wordt met de jeugdverenigingen 
  • Verenigingstoelage 2021: keuze voor een identieke puntentoekenning als in 2020 en een eenvoudigere administratie

Huur- en impulsondersteuning

Alle info en voorwaarden voor de huur- en impulsondersteuning van het district Borgerhout, kan je in onderstaand bestand nalezen. 

Deadlines voor de aanvraag: 

  • Kosten gemaakt in periode 14/3 - 21/12/2020 kunnen ten laatste ingediend worden t.e.m. 31/01/2021.
  • Kosten gemaakt in periode 1/01 t.e.m. 30/06/2021 kunnen ten laatste ingediend worden t.e.m. 31/07/2021.

Hoe aanvragen?

Zoals alle subsidies van stad en district, verloopt ook deze aanvraag via de intussen gekende verenigingendatabank. 

Log in met je clubaccount via één van onderstaande links. Klik dan achtereenvolgens 'aanvragen en formulieren' => nieuw dossier => districten => 2020 district Borgerhout: corona-ondersteuning. Vergeet niet op 'indienen' te klikken op het einde.

Met vragen kan je ons steeds contacteren via toelagen.borgerhout@antwerpen.be