Borgerhoutenaars slaan de handen in elkaar

Druk uw stempel op het Borgerhout van morgen...

Beste Borgerhoutenaar,

het districtsbestuur van Borgerhout wil haar bewoners zoveel mogelijk betrekken. Besturen doe je immers niet alleen voor, maar ook met de bewoners.

In januari 2019 stelden we het voorlopige bestuursakkoord voor. We nodigen u nu graag uit om ideeën, suggesties en opmerkingen te geven bij de belangrijkste thema’s. We nemen uw ideeën mee naar het definitieve bestuursakkoord dat we voor de zomer van 2019 willen klaar hebben. In dat bestuursakkoord staan de prioriteiten van het bestuur voor de volgende zes jaar.

Het voorlopige bestuursakkoord kan u hier raadplegen. In deze enquête krijgt u per thema de mogelijkheid om uw ideeën en opmerkingen te geven. 

Borgerhout is een bijzonder dynamisch en divers district, met ongelofelijk veel bewonersinitiatieven. We besturen Borgerhout zo veel als mogelijk in samenspraak met de Borgerhoutenaar.  Daarom zetten we in op:

  • inspraak bij elk project op maat van de buurt
  • een zo divers mogelijke participatie: man en vrouw, jong en oud, met specifieke aandacht voor bewoners met een migratieachtergrond
  • eenvoudige en open communicatie die zo veel mogelijk mensen bereikt
  • eenvoudig en transparant systeem voor het aanvragen van toelagen aan verenigingen en projecten
  • inspraakmomenten voor burgers tijdens de maandelijkse raadscommissie

Verder gaan we experimenteren met wijklabo’s, waar inwoners zelf kiezen wat ze belangrijk vinden voor hun buurt. Voor deze wijklabo’s voorzien we vanaf 2020 een budget van 200.000 euro per jaar.

 

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!